Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018
10:06
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, ...
09:54
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Δείτε το Δελτίο Τύπου.Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
08:45
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ...
Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018
17:05
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε την Πρόσκληση και το Σχέδιο Αποφάσεων.Πρόσκληση ΓΣ_20180906_PERFORMANCE TECHNOLOGIES20180809_ΣχέδιοΑποφάσεων ΓΣ_20180906_PT
16:55
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γνωστοποίηση αντικατάστασης Οικονομικού Διευθυντή   Η Εταιρεία ανακοινώνει την αντικατάσταση του κ. Χούνδρη Δημήτρη, Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου και εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και την  ανάληψη των καθηκόντων του Οικονομικού Διευθυντή  Ομίλου ...
16:48
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοίνωση Εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.   Ανακοινώνεται ότι ο κ. Δημήτρης Χούνδρης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,  υπέβαλε την παραίτησή του. Κατά τη συνεδρίαση του ...
15:14
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2018.pdf
15:07
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
10:11
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
Βλ. συνημμένο αρχείοΔελτίο Τύπου - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΆ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
09:57
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 προέβη στις 8/8/2018 σε πώληση 30.000 ...