Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
09:41
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
09:34
REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Γνωστοποίηση παραίτησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ανωτέρω αξιώματα   H  REDS ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος και ...
09:01
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα ...
Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018
19:55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα ...
19:53
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου από τα ανωτέρω αξιώματα
H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, υπέβαλε την παραίτησή του μόνο από ...
19:16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
19:16
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας, έλαβε σήμερα, 13/06/2018, από τη μέτοχο PEMANOARO LIMITED, η οποία κατέχει μετοχές που ...
19:14
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ο κ.  Δημήτριος Καλλιτσάντσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ...
19:14
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - Πρόσκληση Συνέλευσης Ομολογιούχων Δανειστών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ   Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ...
19:08
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - 2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE 2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (εφεξής «το ΚΟΔ») όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ...