Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018
12:05
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση του κου Εύδοξου Πετρίδη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.Μετά την ως ...
11:10
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ...
10:03
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα 17 Μαΐου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ...
10:00
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - H Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών
Παρακαλώ δείτε συννημέναH Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών
09:55
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." (“H Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής ...
09:50
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών
Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και ...
09:45
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ) (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ...
09:33
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” (εφεξής “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι σύμφωνα ...
00:00
ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΕΛΗΤ)
Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018
18:35
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018   Στο πλαίσιο της ορθής έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου ...