Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
15:02
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Πρώτου Τριμήνου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Πρώτου Τριμήνου 2018 Κηφισιά 16 Απριλίου 2018 Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Πρώτο Τρίμηνο 2018 την ...
12:04
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006
   ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006 η ...
11:37
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
  Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014  ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ...
11:06
ΔΕΗ Α.Ε. - Εξαγορά από τη ΔΕΗ της EDS στη FYROM
Ανακοίνωση   Εξαγορά από τη ΔΕΗ της EDS στη FYROM   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων οικονομικών και νομικών ενεργειών ενέκρινε στις 13.4.2018 ...
10:00
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών   Αθήνα 16 Απριλίου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ...
09:46
PROFILE A.E.B.E. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” (εφεξής “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι σύμφωνα ...
09:43
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 16.04.2018 γνωστοποίηση συναλλαγών ...
09:42
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών
Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και ...
08:54
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 13/4/2018 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance  119 κοινών και 700 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά ...
00:00
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΧΑΕE)
Σήμερα 16/04/2018 σύμφωνα με την αριθ. 125/22.03.2018 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόκειται να εκποιηθούν 10.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (GRS395363005). Ως τιμή εκκίνησης ...