Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018
12:48
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας  Ν.3556/2007Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
09:31
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ...
08:45
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 11/1/2018 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance 1.500 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 1696 ευρώ ...
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
17:54
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
17:50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
17:33
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει ότι από 08/01/2018 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Ευάγγελος Ιωάννου .
15:58
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 57957704000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34194/06/Β/95/14) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS ...
15:53
ΔΕΗ Α.Ε. - Η ΔΕΗ πολύ κοντά σε συμφωνία εξαγοράς εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη Fyrom
Ανακοίνωση   Η ΔΕΗ πολύ κοντά σε συμφωνία εξαγοράς εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη Fyrom   Η ΔΕΗ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού στρατηγικού της σχεδιασμού συστατικό στοιχείο του οποίου είναι ...
14:19
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ INDULONA ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Παρακαλώ δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ INDULONA ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ