Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017
10:24
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ) (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ...
10:05
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Η υλοποίηση της στρατηγικής τεχνολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό: σημαντική πρόοδος στο πρόγραμ
Η υλοποίηση της στρατηγικής τεχνολογίας του Ομίλου ΟΠΑΠ προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό: σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα αναβάθμισης του ρόλου της τεχνολογίας   1.000 συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) ...
10:00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο ...
09:45
COCA-COLA HBC A.G. - Coca-Cola HBC AG announces appointment of Chief Executive Officer
Coca-Cola HBC AG announces appointment of Chief Executive Officer   Zug Switzerland – 7 December 2017 - Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC" or "the Company") today announces the appointment of ...
09:45
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 6/12/2017 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance  5.000 κοινών και 1.000 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά ...
00:00
ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΒΙΖΝ)
Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vision International People Group Public Ltd από σήμερα 6/12/2017. Ανακ. ΧΑΚ 6/12/2017
Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017
18:19
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση
Δείτε την ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση
18:02
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών
Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και ...