Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017
17:25
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών, άμεσα, σε ποσοστό άνω του 5%
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών την 13/11/2017  οι ίδιες μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία άμεσα  ανήλθαν του ορίου του 5%. Αριθμός ...
14:56
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας  Ν.3556/2007Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
14:29
ΔΕΗ Α.Ε. - ΥΚΩ προηγούμενων ετών
Ανακοίνωση ΥΚΩ προηγούμενων ετών Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η καταβολή εφάπαξ αντί της σταδιακής σε βάθος πενταετίας αποπληρωμής του ποσού των 360 εκατ. ευρώ που γνωμοδότησε η ΡΑΕ έναντι ...
12:44
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ     Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το δ.τ. ...
10:00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
H Eταιρεία IΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  26.10.2017 προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ...
09:59
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης ...
09:31
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο ...
09:31
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο ...
09:29
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει  ότι την 13/11/2017 προέβη  σε αγορά μέσω της Alpha Finance  13.131 κοινών και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών  με μέση τιμή κτήσης ανά ...