Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
20:22
REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος – Δημόσια Πρόταση   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει ...
19:51
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ενημέρωση για την εξέλιξη υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης (Ορθή Επανάληψη)
Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωσηΕνημέρωση για την εξέλιξη υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης
19:26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities ...
19:17
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ενημέρωση για την εξέλιξη υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης
Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωσηΕνημέρωση για την εξέλιξη υλοποίησης πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης
19:04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αγορές ιδίων μετοχών
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές ιδίων μετοχών, σε συμμόρφωση ...
12:28
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.  ...