Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
19:18
CENERGY HOLDINGS - Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση
  Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου  Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και ...
18:38
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)   Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ...
18:16
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - Επικαιροποίηση Ανακοίνωσης Ημερομηνίας βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018 (Ορθή Επανάληψη)
Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2018 Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018 Η AUTOHELLAS Α.T.E.Ε. τροποποιεί την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών του τρίτου τριμήνου 2018 για την Τρίτη 13 Νοεμβρίου ...
18:15
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
12.11.2018   Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007   Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, τον Ν.3340/2005 και σε συνδυασμό με την απόφαση του ...
18:15
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - Φορολογικός Έλεγχος 2017 και Έκδοση Πιστοποιητικού
Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2018 Φορολογικός Έλεγχος 2017 και Έκδοση Πιστοποιητικού Η AUTOHELLAS Α.T.E.Ε. βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. ...
17:59
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018
Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2018 Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Τρίτου Τριμήνου 2018 Η AUTOHELLAS Α.T.E.Ε. τροποποιεί την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών του τρίτου τριμήνου 2018 για την Τρίτη 13 Νοεμβρίου ...
17:58
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε την Πρόσκληση της Ε.Γ.Σ.06.12.2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Γ.Σ. 06.12.218
17:34
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
17:34
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Σύμφωνα με ...
17:34
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H FMR LLC, με την από 12/11/2018 δήλωσή της σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, γνωστοποίησε ότι κατά το διάστημα από 18/10/2018 έως 7/11/2018 προέβη ...