Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
17:47
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2018
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2018 καθώς και η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – ...
17:41
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σχηματάρι,24 Σεπτεμβρίου 2018   Ανακοίνωση Αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε   Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 24.9.2018 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ...
17:23
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Παρακαλώ δειτε την συνημμένη ανακοίνωση.Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556
17:23
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
17:09
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
16:32
UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24-9-2018 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΕΜΗ 000232101000 Στην Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ...
16:20
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   H «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 καθώς και την Απόφαση 1/434/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα εξής: ...
15:34
ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς το Δ.Σ. του Χρηματιστήριου Αθηνών                                                                                                                                                                                                                                                                 Κορωπί, 24.09.2018 Κύριοι, Σας ενημερώνουμε ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική ...
15:17
ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/9/2018 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί και ομοφώνως τη θέση του παραιτηθέντος κ. Θεοφύλακτου Σγουρόπουλου ως Μέλους ...
15:04
ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/9/2018 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:1)Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές ...