Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
18:05
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η  εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο ...
18:04
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η  εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο ...
17:41
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παιανία, 18 Σεπτεμβρίου 2020 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει την αποχώρηση του κ. Nικολάου Μπαζιώτη από τη θέση του Chief ...
17:40
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η  εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο ...
17:39
EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψ
  18.09.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007   Η EPSILON  NET, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 ενημερώνει , κατόπιν της από  ...
17:38
EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007   Η EPSILON NET  (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ανακοινώνει ότι ο  κ. ...
17:27
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης ...
16:04
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ   Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών     Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ...
15:35
COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities
  18 September 2020 Coca-Cola HBC AG (the “Company”) Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities (“PDMRs”) The Company has been notified that the following PDMRs acquired ordinary shares ...
15:10
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.9.2020 ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικης Συνέλευσης της 1/9/2020 Εκλογής Νέου Δ.Σ. και ορισμού Επιτροπής Ελέγχου.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 1.9.2020