Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019
19:49
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Ergasias (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Ergasias την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
18:36
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ολοκληρώνουν τη στρατηγική συμφωνία για την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισ
Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ολοκληρώνουν τη στρατηγική συμφωνία για την ίδρυση της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων στην Ελλάδα
18:18
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικ
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές ...
18:17
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο ...
18:16
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε το Τρίτη 22.10.2019 από τον μέτοχό της Διαβάζω Εκδοτική Α.Ε. (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον ...
15:02
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι μετά την από 21/10/2019 ...
14:36
14:12
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007   Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) ...
14:09
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΚΑΙ (β) ΤΟΥ Ν. 3461/2006
Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι:   (α)        Στις 22.10.2019, απέκτησε συνολικά ...