Skip to main content

4 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 6 εκατ. φορολογούμενοι μέχρι την Παρασκευή

Από την έντυπη έκδοση

Τρεις εργάσιμες ημέρες απομένουν προκειμένου πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι να καταβάλουν φόρους και άλλες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν πολλοί από αυτούς θα καταφέρουν να ανταποκριθούν σε έναν τόσο μεγάλο όγκο φορολογικών υποχρεώσεων.

Μεθαύριο Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου λήγουν ταυτόχρονα οι προθεσμίες για την καταβολή δόσεων τεσσάρων διαφορετικών φόρων και τελών υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής μηνιαίων δόσεων διάφορων ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου 2016 λήγουν οι προθεσμίες για την καταβολή:

α) Της πέμπτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2016, που βεβαιώθηκε σε περισσότερους από 6,36 εκατομμύρια φορολογούμενους (6,313 εκατομμύρια φυσικά και 50.000 νομικά πρόσωπα). Το συνολικό ποσό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 624 εκατ. ευρώ.

β) Της έκτης ή της έβδομης μηνιαίας δόσης του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε φέτος σε περίπου 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα για τη χρήση του έτους 2015. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ

γ) Της πρώτης δόσης του ΦΠΑ ή ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ του μηνός Νοεμβρίου που βεβαιώθηκε στις εταιρείες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και της δεύτερης δόσης του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου που βεβαιώθηκε στις εταιρείες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Οκτωβρίου. Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί από τους παραπάνω υπόχρεους υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

δ) Των τελών κυκλοφορίας του 2017. Έως τις 30-12-2016 πάνω από 5.000.000 κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2017. Το συνολικό ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ. Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας του 2017 δεν έχουν αλλάξει σε σύγκριση με τα ποσά των τελών του 2016. Όμως, φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά η διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 που προβλέπει ότι η παλαιότητα του κάθε οχήματος υπολογίζεται όχι με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής, η οποία νομοθετήθηκε προκειμένου η χώρα μας να συμμορφωθεί με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως συνέπεια ορισμένα οχήματα να καταταγούν σε άλλη κατηγορία τελών. Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Από αυτά για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση. Ουσιαστικά, εξαιτίας της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 46 του ν. 4410/2016, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017 είναι αυξημένα για 31.854 αυτοκίνητα και μειωμένα για 41.978 αυτοκίνητα.

ε) Των μηνιαίων δόσεων διάφορων ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Στις 30-12-2016 λήγουν μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης του νόμου 4321/2015 για τις «100 δόσεις» και της «πάγιας ρύθμισης» των νόμων 4152/2013 και 4174/2013. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ.

Δύσκολη η ανταπόκριση

Οι φορολογούμενοι θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να ανταποκριθούν απέναντι σ’ αυτόν τον τεράστιο όγκο υποχρεώσεων.

Τα στοιχεία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ποσά των φόρων και των λοιπών οφειλών προς το Δημόσιο που μένουν απλήρωτα και μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμα χρέη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΓΓΔΕ, τα ποσά των φόρων και των λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου που έμειναν απλήρωτα τον Οκτώβριο έφθασαν το 1,4 δισ. ευρώ.

Η υπερφορολόγηση έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στη χώρα μας μετά την ψήφιση του Μνημονίου ΙΙΙ και ο κίνδυνος να πέσουν έξω οι προβλέψεις για τις εισπράξεις φόρων τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και το 2017 είναι πολύ μεγάλος, αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι από την 1η-1-2017 θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα φοροεισπρακτικά μέτρα που έχουν ψηφιστεί από τον περασμένο Μάιο και προβλέπουν αυξήσεις στους φόρους που επιβαρύνουν τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το υγραέριο κίνησης, τα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού, επιβολή φόρου στον καφέ, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τη σταθερή τηλεφωνία, αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα και κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε 20 νησιά του Αιγαίου.

Πλήγμα για τους συνετούς

Τους συνετούς φορολογούμενους πλήττει η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη φοροδιαφυγή και τις «μαύρες αγορές», τονίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το δελτίο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι τα μισά περίπου κέρδη προ φόρων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατευθύνονται προς την πληρωμή του εταιρικού φόρου.

Αυτή η υπερφορολόγηση, σημειώνει, επιβαρύνει τις οργανωμένες και φορολογικά συνεπείς επιχειρήσεις, που την ίδια στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπες με οξύ ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που καταφεύγουν στη φοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία για να επιβιώσουν.

Αντίστοιχα άδικη είναι και η φορολόγηση των φυσικών προσώπων, καθώς μπορεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός να έχει αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος για τα δημόσια έσοδα, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια τα κρυμμένα εισοδήματα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους συνεπείς φορολογούμενους.

Όσο τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται, η ανάγκη για μείωση των ελλειμμάτων παραμένει επιτακτική και δεν περικόπτονται οι δαπάνες, η αύξηση των φόρων είναι μονόδρομος, καταλήγει ο ΣΕΒ, εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο αφενός να παταχθεί η φοροδιαφυγή κι αφετέρου να υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Εορταστικός «Γολγοθάς»

«Γολγοθάς» οι επόμενες εργάσιμες ημέρες, καθώς ιδιώτες και επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν σε έναν συνολικό λογαριασμό που ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει με σχετική ανακοίνωσή της τις σημαντικότερες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης χαρακτήρισε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους υπέρμετρες και υπέρογκες, ενώ επισήμανε ότι τις επόμενες εργάσιμες ημέρες ιδιώτες και επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν σε έναν συνολικό λογαριασμό, που ξεπερνά τον μηνιαίο τζίρο της εορταστικής αγοράς του Δεκεμβρίου.

Προκειμένου ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων να είναι ο καλύτερος δυνατός και να αποφευχθούν φαινόμενα παρερμηνειών και μη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί, επισημαίνονται από την ΕΣΕΕ και εκείνες οι υποχρεώσεις που εξαιτίας των αργιών του τελευταίου μήνα του έτους έχουν μεταφερθεί στις αρχές του προσεχούς Ιανουαρίου.