Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

Σώρρος Ιωάννης, BSc, PhD

Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πειραιώς – Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης και  Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Έλεγχο Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών
Διευθυντής Εργαστηρίου Λογιστικής & Ελέγχου

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή