Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Έχει 25ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας (personal data protection and privacy). Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοχος MSc και PhD από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO) από τον διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων PECB και πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PRINCE2/P). Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών, ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και προγραμμάτων, έχει εργαστεί ως εξωτερικός διδάσκων και ερευνητής στο ΕΚΠΑ (μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), καθώς και ως εθνικός εμπειρογνώμονας και διαχειριστής έργων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ (GSC) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΕΑS) της ΕΕ στις Βρυξέλλες στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Έχει συγγράψει περισσότερες από 25 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, και είναι κριτής άρθρων προς δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Computers & Security (Elsevier). Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρυτής της εταιρείας STREAMLINE Training and Consulting καθώς και συνιδρυτής του DPO Academy.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.