Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική το 1993 και είναι κάτοχος MSc και PhD από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Την περίοδο 1996-2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), όπου σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων στο ίδιο τμήμα, και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά (ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ο συντονιστής του έργου ReCRED που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνοασφάλειας (European Cyber Security Challenge). Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier και έχει συνυπογράψει περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλια συλλογικών τόμων και συνέδρια.

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.