Σεμινάριο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών κι εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00-21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Φορολογικούς Συμβούλους, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Δικηγόρους και Επιχειρηματίες.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, ατομικής ή εταιρικής .

Θέματα σεμιναρίου:

  • Προσδιορισμός της ελάχιστης αξίας των ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων
  • Στοιχεία προσδιορισμού της ωφέλειας από τη μεταβίβαση των ατομικών - εταιρικών επιχειρήσεων
  • Μεταβίβαση επιχειρήσεων μεταξύ συζύγων, τέκνων, αδελφών, ανεψιών και προσώπων χωρίς συγγενικό δεσμό Μεταβίβαση μετοχών Ανώνυμων εταιριών
  • Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών
  • Φορολογικές Υποχρεώσεις και δικαιώματα στις Φορολογίες Εισοδήματος, Κληρονομιών, Δωρεών, Προστιθέμενης Αξίας και Χαρτοσήμου
  • Ισχύουσα νομοθεσία
  • Παραδείγματα - Πρακτικές εφαρμογές

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr