Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.3296/2004 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00-21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, φοροτεχνικούς, λογιστές και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

Σκοπός σεμιναρίου:

Η γενική ενημέρωση σε θέματα Φ.Π.Α. και ειδικότερα σχετικά με τις υποκείμενες απαλλασσόμενες πράξεις, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις υποχρεώσεις των υποκειμένων, εισαγωγές, εξαγωγές, το δικαίωμα έκπτωσης, κλπ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Πράξεις που υπάγονται / απαλλάσσονται ως προς το Φ.Π.Α.
 • Ενδοικοινοτικές αποκτήσεις / παραδόσεις, τριγωνικές συναλλαγές,
 • Εισαγωγές / εξαγωγές
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών
 • Πράξεις λήπτη
 • Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για ορισμό φορολογικού εκπροσώπου ή φορολογικού αντιπροσώπου
 • Δικαίωμα έκπτωσης - Pro-rata - Διακανονισμός παγίων
 • Διακανονισμός στην περίπτωση του sale and lease back ακίνήτων
 • Επιστροφή Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας και από κράτη μέλη της Ε.Ε.
 • Περαίωση υποβαλλομένων δηλώσεων Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο
 • Τόπος φορολογίας παραδόσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κ.λ.π.
 • Πρόσφατες εγκύκλιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α.
 • Συμπλήρωση περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: [email protected]