Σεμινάριο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - e-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αποσαφήνιση των θεμάτων της τιμολόγησης

Θέματα σεμιναρίου:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο
 • Συσχέτιση του τιμολογίου με την διακίνηση αγαθών
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Εκκαθάριση περιπτώσεις που υποκαθίσταται το ΤΠΥ – Χρόνος έκδοσης Τ.Π.Υ. , Τιμολογίου Πώλησης κλπ
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο (περιπτώσεις έκδοσης και χρόνος έκδοσης)
 • Διαδικασία εξόφλησης τιμολογίων (προβλεπόμενες διαδικασίες με άρθρο 20 ν. 3842/2010) Πως λειτουργεί Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ και ενδεικτικό περιεχόμενο «εντύπου» ηλεκτρονικού αρχείου εξόφλησης φορολογικών στοιχείων


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στο εσωτερικό της χώρας

 • Παράδοση αγαθών στην Ηπειρωτική Ελλάδα – Κρήτη – Νησιά Αργοσαρωνικού
 • Παράδοση αγαθών από τα νησιά του Αιγαίου
 • Παράδοση αγαθών στα νησιά του Αιγαίου
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις
 • Εκπτώσεις πωλήσεων επί τιμολογίου
 • Εκπτώσεις πωλήσεων με πιστωτικό τιμολόγιο, περιπτώσεις και προϋποθέσεις
 • Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας
 • Κυρώσεις σε περίπτωση μη έκδοσης ή πλημμελούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου (Διοικητικές: πρόστιμα, κλείσιμο επιχείρησης & Ποινικές), ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος κλπ.
 • Ειδικά πρόστιμα: περιπτώσεις επιβολής, ποσό, διαδικασία επιβολής, διακανονισμός προστίμου


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στις παραδόσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Παροχή υπηρεσιών από έλληνα σε εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Παροχή υπηρεσιών από εγκατεστημένο σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Έλληνα: περιπτώσεις – προϋποθέσεις κλπ
 • Τριγωνικές ή και τετραγωνικές σχέσεις


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ (elenxis) και e-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ μετά την 01012013

 • Υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων από το λήπτη με επιταγές ή μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού από 1.6.2010 και ιδιωτών από 1.4.2011 με επιταγές ή κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τι αλλάζει από 1.1.2013.
 • Διασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 1.1.2013 και την έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3842/2010 και την πλήρη λειτουργία του ELENXIS.
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές:
 • Ηλεκτρονικές εμπορικές & τραπεζικές συναλλαγές
 • Νομικό πλαίσιο (κοινοτικό – εθνικό) & νομικά ζητήματα για ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2004 με νόμο 3193/2003 (ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1004/2004) Ν. 3522/2006 (ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1024/2007), ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1082/2003 και ΠΟΛ 1135/2005 για φορολογικούς μηχανισμούς κλπ.
 • Τι ορίζει ο ΚΒΣ (ΠΔ 186/1192 άρθρο 18Α ), Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), νέος φορολογικός νόμος 3842/2010 κλπ)- ΟΔΗΓΊΑ 2006/112/ΕΕ (περιλαμβάνει ρυθμίσεις της οδηγίας 2001/115/ΕΕ – του κανονισμού ΕΕ 1298/2004/ΕΕ)
 • Ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή: Οδηγία 1999/93/EC (Ενσωμάτωση εθνικό δίκαιο με ΠΔ 150/2001)
 • Οδηγίες ΕΕ 2002/58/EC, 1996/9/EC, 1995/46/EC
 • Απόφαση επιτροπής 2010/C326/07 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Διαδικασία Διαβίβασης ηλεκτρονικών στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα:
 • ΠΟΛ 1049/2006,
 • Έγγρ. ΥΟΟ 1036497/545/0015/4.9.2009.
 • Επέκταση της ηλεκτρονικής διαβίβασης και ΔΑ και συνενωμένων με αυτά φορολογικά στοιχεία αξίας με την ΠΟΛ 1158/2011

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]