Σεμινάριο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11-12 ΜΑΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους διευθυντές και προϊστάμενους οι οποίοι αξιολογούν ή θα κληθούν να αξιολογήσουν την ομάδα τους. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που θα ακουστούν θα διευκολύνουν κατά πολύ το έργο τους

Σκοπός σεμιναρίου:

Η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων η οποία θα είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Θα βοηθήσει επίσης τους συμμετέχοντες να κάνουν αντικειμενικές αξιολογήσεις ούτως ώστε να καταστήσουν το σύστημα λειτουργικό και χρήσιμο για την επιχείρηση

Θέματα σεμιναρίου:

 • Η Αιτιολόγηση της ύπαρξης κι ο σκοπός ενός προγράμματος Αξιολόγησης
 • Οι στόχοι ενός αποτελεσματικού συστήματος Αξιολόγησης εργαζομένων
 • Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Αξιολόγησης
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων - Οι διαβαθμίσεις της κλίμακας Αξιολόγησης
 • Η μέθοδος «Σημαντικά Περιστατικά» - Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα (Οδηγίες για την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου)
 • Πως το ΜΒΟ συνδυάζεται με την Αξιολόγηση των Εργαζομένων
 • Παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν επεξεργαζόμαστε το Έντυπο Αξιολόγησης (Παράδειγμα Συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης)
 • Ποιος θα πρέπει να κάνει την Αξιολόγηση των Εργαζομένων
 • Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου Αξιολόγησης
 • Τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από το Σύστημα Αξιολόγησης;
 • Τα βασικά Βήματα για αποτελεσματική Αξιολόγηση
 • Τα επίπεδα απόδοσης και οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στην Αξιολόγηση
 • Η προετοιμασία του Διευθυντού για την συνέντευξη της Αξιολόγησης (Η Συμπλήρωση της Αναφοράς από τον Διευθυντή)
 • Οι σωστές κινήσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της συνέντευξης (Ο Σχεδιασμός της Αποτελεσματικής Απόδοσης)
 • Ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε κριτική στον εργαζόμενο
 • Η Ανάδραση και η Πληροφόρηση του Εργαζόμενου
 • Αξιολόγηση και Αμοιβές - Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα; (Η Συμπλήρωση των Εντύπων)
 • Αξιολόγηση και προαγωγές των εργαζομένων
 • Προγραμματισμός και αποδοχή του νέου συστήματος Αξιολόγησης (Έντυπο Προσόντων και Ανάπτυξης του Εργαζόμενου)
 • Η διατήρηση του Προγράμματος Αξιολόγησης
 • Η αναθεώρηση των συστημάτων Αξιολόγησης
 • Η τήρηση των Αρχείων Αξιολόγησης
 • Η εκπαίδευση των προϊσταμένων και των διευθυντών στον τομέα της Αξιολόγηση (Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές)
 • Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση
 • Η Αμοιβή της Εργασίας
 • Η διαχείριση των κινήτρων και των αμοιβών,
 • Συστήματα διαχείρισης των αμοιβών, τα στοιχεία ενός συστήματος αμοιβών, τα οφέλη προς τον εργαζόμενο, μη οικονομικές αμοιβές
 • Γενικοί & Οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα αμοιβών
 • Ο στόχος του συστήματος αμοιβών, η επίτευξη των στόχων του συστήματος αμοιβών
 • Η στρατηγική των αμοιβών, η πολιτική των αμοιβών
 • Η Παρακίνηση των Εργαζομένων
 • Η διαδικασία της παρακίνησης, οι μορφές της παρακίνηση, η θεωρία της παρακίνησης
 • Η σχέση μεταξύ παρακίνησης και απόδοσης,
 • Η παρακίνηση και το χρήμα,
 • Πίνακας με τις στρατηγικές παρακίνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr