Σεμινάριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ HACKING ….a hands-on approach στην Κυβερνοασφάλεια

Data Protection

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

αναλυτικό βιογραφικό

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Επ. Συνεργάτης  Πανεπιστημίου Πειραιώς, STREAMLINE

αναλυτικό βιογραφικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΟΥΣΗΣ

Επ. Συνεργάτης  Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΤRUST-IT

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 25-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρες 17.30 - 21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
395

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το 12ωρο σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 25, Πέμπτη 26 και Παρασεκυή 27 Απριλίου και ώρες 17:30-21:30.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα (όπως, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών, νομικοί,  υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ουσιαστική κατάρτιση και δεξιότητες πάνω στα σύγχρονα θέματα τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας στα νέα πλαίσια προστασίας δεδομένων που διαμορφώνεται εν όψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η  ενημέρωση, κατανόηση και κατάρτιση σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας, που απαιτούνται στο σύγχρονο περιβάλλον της προστασίας δεδομένων και ειδικότερα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:

 • Ενημερωθούν για τον τρόπο αξιολόγησης και εκτίμησης του επιπέδου ασφάλειας σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε επίπεδο τελικού χρήστη
 • Θα κατανοήσουν τις νέες τεχνικές και θα αποκτήσουν δεξιότητες για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων τους
 • Κατανοήσουν τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όσον αφορά στην ασφάλεια της επεξεργασίας
 • Θα προσεγγίσουν τον τρόπο εξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με βασικό άξονα την ασφάλεια πληροφοριών που υποδεικνύουν οι Βέλτιστες Πρακτικές (best practices)

Θέματα σεμιναρίου:

Ημέρα 1: Ασφάλεια πληροφοριών, δικτύων και συστημάτων

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών
 2. Αρχές και ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 3. Βασικές συνιστώσες επίτευξης της ασφάλειας
 4. Προτυποποίηση Ασφάλειας, ανάλυση βασικών προτύπων
 5. Ο ανθρώπινος παράγων στην ασφάλεια συστημάτων
 6. Πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας
 7. Ώριμες τεχνολογίες για την προστασία και ασφάλεια συστημάτων

Ημέρα 2: Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές προστασίας

 1. Ανάλυση απειλών σε πληροφοριακές υποδομές
 2. Διαχείριση τρωτοτήτων δικτύων και παρουσίαση και ανάλυση κακόβουλων λογισμικών
 3. Προστασία από διαδικτυακές επιθέσεις
 4. Ασφάλεια σε φορητές συσκευές, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων/δικτύων 
 5. Πρακτικά ζητήματα/ρεαλιστικά παραδείγματα (απόσπαση πληροφοριών, κωδικοί πρόσβασης, απόσπαση προσωπικών δεδομένων, αυτοματοποιημένες μέθοδοι, τρόποι προφύλαξης/πρακτικές αντιμετώπισης).

Ημέρα 3: Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων στο διαμορφούμενο περιβάλλον της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια της επεξεργασίας (άρθ. 32) στον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 2. Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (data protection by design and by default, άρθ. 25) στον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 3. Τεχνικά μέτρα στον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) – αναφορές και ερμηνεία
 4. Η έννοια και η σημασία του κινδύνου (risk) στον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)  όσον αφορά στην ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Παρουσιάσεις
• Συμμετοχικές Συζητήσεις
• Μελέτες περιπτώσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr