Έγγραφα

Υπουργική απόφαση «Ατλας»Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014 12:58

ΘΕΜΑ : Καθορισμός τρόπου λήψης και χρήσης δεδομένων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη λειτουργία του Εθνικού μητρώου ασφάλισης – ασφαλιστικής ικανότητας, σύστημα «ΑΤΛΑΣ»