Έγγραφα

Σύσταση επιτροπής για την αλλαγή του νόμου περί ΜΚΟ Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014 11:03

«Συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη ενιαίου νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων». Αυτό αναφέρει απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 803 της 01/04.