Έγγραφα

Υπουργείο Παιδείας: Σχέδιο «Αθηνά»Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 17:12

Η παρουσίαση του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης