Έγγραφα

Ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμεναΠέμπτη, 19 Μαΐου 2016 00:53

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου: «Eπείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».