Έγγραφα

Η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 16:55

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις υπόλοιπες διαδικασίες που δεν γνωρίζαμε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016.