Έγγραφα

Τριμηνιαία Έκθεση ΙΟΒΕ για την Ελληνική ΟικονομίαΠέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 14:43

Σημαντική ύφεση και φέτος και το 2016, βλέπουν, εκ νέου, στο ΙΟΒΕ. Ωστόσο, η ύφεση προς την οποία γύρισαν την οικονομία τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, έχει σχετικά περιορισμένο βάθος αλλά και ίσως μεγαλύτερη έκταση σε χρόνο, διότι η διακοπή της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος δεν συνέβη ξαφνικά.