Skip to main content

Lamda: 12,2 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα Μάρτιο – Αύγουστο λόγω ενοικίων

Πιέσεις στα έσοδα λόγω της μείωση ενοικίων στα εμπορικά κέντρα αντιμετώπισε η Lamda Development στο α’ τρίμηνο ενώ παρά την σταδιακή επανεκκίνηση η επισκεψιμότητα παραμένει χαμηλή σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με ενδεικτική την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου όπου η πτώση ανέρχεται σε -28% για το Mediterranean Cosmos, -13% για το Golden Hall και σε -47% για το The Mall Athens.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εταιρεία προχώρησε σε μείωση ενοικίων 40% στα εμπορικά της κέντρα για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου, ενώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μείωση 70% έναντι 40% της προβλεπόμενης. Κατόπιν, σύμφωνα με την απόφαση Α.1164/2020, δόθηκε απαλλαγή από την υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, σε καταστήματα επιχειρήσεων εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών και πολιτισμού. Ως αποτέλεσμα τα έσοδα για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020 εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένα κατά 12,2 εκατ. ευρώ. 

Επιπροσθέτως, ο όμιλος έχει απωλέσει για το διάστημα 13.03.2020 μέχρι και την 17.05.2020 που τα εμπορικά του κέντρα ήταν κλειστά, εξολοκλήρου τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και τα έσοδα από την διαφημιστική εκμετάλλευσή των χώρων των εμπορικών κέντρων και το μεταβλητό μίσθωμα επί των πωλήσεων των καταστηματαρχών. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι 13.03.2019 μέχρι και την 17.05.2019, είχε αναγνωρίσει έσοδα 1,9 εκατ. ευρώ. Επίσης μισθώνει το εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και σε αντιστοιχία της ΠΝΠ, έλαβε μείωση του σταθερού μέρους του μισθώματος για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 ποσού ύψους 480 χιλ. ευρώ. Επίσης στις εταιρείες που έχουν την ιδιοκτησία των εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων «Golden Hall» και «Mediterranean Cosmos» υπάρχουν μη ελέγχουσες συμμετοχές ποσοστού 31,7%.

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση 12,7% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω lockdown 13.03.2020 έως 17.05.2020 σε 14,5 εκατ. ευρώ.

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατ. ευρώ ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε 1.154,7 εκατ. ευρώ (6,53 ευρώ ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από 1.155,0 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.

Η μετοχή της LAMDA Development, την 17/07/2020 ανήλθε σε 5,9 ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 32,6% και 30% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες. 

Πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό

Σημειώνεται ότι η Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 320 εκατ., ευρώ με συμμετοχή ρεκόρ άνω των 10.000 ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. 

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό και είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών, αναμένοντας πρώτα να διευθετηθούν και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος-Καζίνο (IRC), που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.». 

Στις 23.01.2020 συμφώνησε και έχει ήδη αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρείας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε 12,4 εκατ. ευρώ. 

naftemporiki.gr