Skip to main content

ΔΕΗ: Αντισώματα έναντι της κρίσης και υψηλοί στόχοι

Από την έντυπη έκδοση 

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
[email protected]

Τα ισχυρά αντισώματα της ΔΕΗ έναντι της ενεργειακής κρίσης αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα ΙανουαρίουΜαρτίου, τα οποία στέλνουν «σήμα» για επίτευξη του στόχου διατήρησης της φετινής λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021, όπως επισημαίνουν κύκλοι της Επιχείρησης. 

ΟΙ ΙΔΙΕΣ πηγές επισημαίνουν ότι κατά το α’ τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε αφενός η στήριξη των πελατών με εκπτώσεις ύψους 358 εκατ. ευρώ, αφετέρου η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με επίκεντρο το «πρασίνισμα» της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και την ενίσχυση των Δικτύων Διανομής.

Όσον αφορά τα βασικά μεγέθη της ΔΕΗ, η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 170 εκατ. ευρώ έναντι 226 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,3 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 185,7 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 43,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021), λόγω του φόρου 183,6 εκατ. ευρώ επί της υπεραξίας ύψους 787,2 εκατ. ευρώ από την πώληση στη Macquarie του 49% της συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε μόλις 2 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης: «Η εφαρμογή του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Νοέμβριο του 2021, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς θα οδηγήσει τη ΔΕΗ, αλλά και τη χώρα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων για την αύξηση της παρουσίας μας στις ΑΠΕ. Κατασκευάζουμε ήδη 355MW, εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ διαθέτουμε αδειοδοτημένα έργα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ισχύος που έχουμε θέσει ως στόχο μέχρι το 2026». Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ Κατά την τηλεδιάσκεψη, εκτενής αναφορά έγινε στην πορεία των επενδύσεων σε ΑΠΕ αλλά και στο Δίκτυο Διανομής, δύο πηγές σταθερής κερδοφορίας.

Επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι η εγκατεστημένη ισχύς του «πράσινου» χαρτοφυλακίου θα αγγίξει τα 500 GW στο τέλος του έτους (από 239 ΜW), με την ολοκλήρωση της κατασκευής των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε Πτολεμαΐδα (200 MW) και Μεγαλόπολη (50 ΜW0).

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ της ενεργειακής κρίσης αποτυπώθηκαν στη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών (που ανήλθαν σε 2,07 δισ. ευρώ με αύξηση 133% σε ετήσια βάση) λόγω της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων, των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας. Οι αρνητικές επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της παραγωγής, που συνέβαλε στην πράξη στη στήριξη των πελατών.

Το καθαρό χρέος της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 242 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2021 και διαμορφώθηκε στα 2,13 δις. ευρώ, λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών αφενός για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών, αφετέρου για κεφάλαια κίνησης για αγορές φυσικού αερίου, δικαιωμάτων ρύπων και ενέργειας.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση της ΔΕΗ επιβεβαίωσε τον μακροπρόθεσμο στόχο για διαμόρφωση του δείκτη καθαρού χρέους/EBITDA κάτω από 3,5, ενώ υπογραμμίστηκε η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου (με ρευστά διαθέσιμα 2,4 δισ. ευρώ και «ανοιχτές» πιστωτικές γραμμές 811 εκατ. ευρώ). [SID: 15278052]