Το νέο μοντέλο εργασίας μέσα από το πρίσμα των 3Βs

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 12:57
UPD:15:18

Κέλλυ Μαντουβάλου - Κάθη Χριστίδου

A- A A+

The N Society

Κάθη Χριστίδου, Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΒΡΜ Α.Ε. Business Consulting
και 
Κέλλυ Μαντουβάλου, Senior director της εταιρείας ΒΡΜ Α.Ε. Business Consulting

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε και οδήγησε στην εσπευσμένη εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εργασίας, που διαφαινόταν ότι διαμορφώνεται σταδιακά. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναξιολογήσουν τους όρους απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού τους, να ανασχεδιάσουν τους χώρους εργασίας και να επενδύσουν σε νέα τεχνολογικά εργαλεία. Τα καίρια ερωτήματα που επικρατούν είναι: «Τι μπορεί να γίνει για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι συνδεδεμένοι, αφοσιωμένοι και παραγωγικοί; Με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν άνθρωποι, τεχνολογία και εργασιακό περιβάλλον ώστε να διασφαλισθεί η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και τελικά η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων;».

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ που επικρατούν στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον είναι:

  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές.
  • Οι ανάγκες σε ακίνητα αλλάζουν ραγδαία.
  • Η ανάγκη για υγεία και ασφάλεια στην εργασία γίνεται πιο επιτακτική.
  • O ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κεντρικό ζήτημα σε όλες τις πτυχές οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Η απομακρυσμένη εργασία δείχνει σταθερή αύξηση και αποτελεί ολοένα και περισσότερο επιλογή.
  • Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να διατηρήσουν σε ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή.
  • Το ωράριο εργασίας γίνεται πιο ευέλικτο.
  • Οι δείκτες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά, λόγω μειωμένων μετακινήσεων από και προς την εργασία και εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους γραφείων.

ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ η δημιουργία ενός νέου Μοντέλου Εργασίας (New Work), το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη και την εξέλιξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το νέο μοντέλο εργασίας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό (people-centric), βιώσιμο (sustainable), ευέλικτο και ανθεκτικό (flexible & resilient) και οικονομικά αποτελεσματικό (cost-efficient). Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και μοντέλου εργασίας, ευθυγραμμισμένου με τις νέες ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και κυρίως των ίδιων των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις σύγχρονες καλές πρακτικές, τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του νέου αυτού μοντέλου, τα 3Βs - Bricks, Bytes & Behavior, ο πολυδιάστατος ανθρώπινος παράγοντας και οι συμπεριφορές (Behavior), τα σύγχρονα ψηφιοποιημένα λειτουργικά μοντέλα και η τεχνολογία (Bytes), και οι χώροι εργασίας (Bricks).

Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ μετάβαση στο νέο μοντέλο εργασίας προϋποθέτει ανθρωποκεντρική ηγεσία με κατάλληλες και προσαρμοσμένες ικανότητες και δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εντός ή εκτός της επιχείρησης, και τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, καθώς και να φροντίσουν για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων τους με τρόπο ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι επιθυμητοί εργοδότες - «employers of choice».

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό από το naftemporiki.gr

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε