Επιμέλεια: Ανθή Αγγελοπούλου

H συνένωση δυνάμεων αποδίδει

Τα μεγέθη του 2019 για κλινικές, διαγνωστικά, φαρμακαποθήκες, εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 11:20
UPD:17:19
A- A A+

Τα υγειονομικά συστήματα διεθνώς μαστίζονται από τα προβλήματα και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος υγείας. Η αγορά Υγείας δεν είναι μόνο φαρμακευτικές και νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο κλάδος απαρτίζεται και από τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα ιατρικά μηχανήματα και φυσικά τις φαρμακαποθήκες, πολλές εκ των οποίων ασχολούνται με τις εξαγωγές ή ακόμα και την παραγωγή ιδίων σκευασμάτων. Τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν από την έλευση της πανδημίας, η αγορά παρουσίασε κερδοφορία, ενώ η συνένωση δυνάμεων δείχνει να αποδίδει επιχειρηματικά και οικονομικά. 

Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές

Αισθητή εμφανίζεται η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών κατά το 2019. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα της New Times, καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών της χρήσης του 2019 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, o συνολικός κύκλος εργασιών των 31 εκ των σημαντικότερων επιχειρήσεων του χώρου αυξήθηκε κατά 6,9% για να προσεγγίσει τα 874 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος κατόρθωσαν να αυξήσουν περαιτέρω την κερδοφορία τους. Συγκεκριμένα, ενώ το 2018 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 12,6 εκατ. ευρώ, το 2019 παρουσίασαν συνολικά κέρδη 43,6 εκατ. ευρώ. Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του τομέα βρέθηκαν οι: Υγεία Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών, Μητέρα Α.Ε., Ιατρικό Αθηνών, ΙΑΣΩ, Ρέα ΓΜΧΘΔ Α.Ε., Περσεύς, Κλινική Άγιος Λουκάς, Ευρωκλινική Αθηνών, Γένεσις Α.Ε., Φροντίς Α.Ε.

Διαγνωστικά κέντρα

Η αισθητή βελτίωση της κερδοφορίας μιας εκ των επιχειρήσεων του κλάδου επηρέασε τη συνολική εικόνα των οικονομικών επιδόσεων των 33 εταιρειών που συμμετείχαν στην εν εξελίξει έρευνα της New Times, καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών της χρήσης του 2019 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, o συνολικός κύκλος εργασιών των 31 εκ των σημαντικότερων επιχειρήσεων του χώρου αυξήθηκε κατά 9,9% για να υπερβεί τα 175 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των εταιρειών, οι 26 παρουσίασαν κέρδη και μόνον οι 7 εμφάνισαν ζημιές. Οι επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τα συνολικά κέρδη τους κατά 66,3%. Συγκεκριμένα, ενώ το 2018 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 6 εκατ. ευρώ, το 2019 τα συνολικά κέρδη προσέγγισαν τα 10 εκατ. ευρώ. Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του τομέα βρέθηκαν οι: Βιοϊατρική Α.Ε., Βιότυπος Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Α.Ε., Affidea Ευρωιατρική Καβάλας, Σακαρέλλος, Σύγχρονη Διαγνωστική, Ιστοδιερευνητική, Affidea Θεσσαλονίκης, Affidea Ευρωιατρική Κρήτης, Affidea Ευρωιατρική Βάρης, Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας, Σύγχρονο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Αλίμου (Interamerican) και Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Κοζάνης Ιατρική Α.Ε.

Φαρμακαποθήκες

Αν εξαιρέσει κανείς τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας (Στρούμσας Ι. Α.Ε.), που εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση των επιδόσεών της, στο σύνολό τους οι 49 φαρμακαποθήκες, που συμμετείχαν στην (εν εξελίξει) έρευνα της New Times, βελτίωσαν κατά τιτη συνολική κερδοφορία τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, πρώτον, αύξηση 6% εμφανίζει το 2019 ο συνολικός κύκλος εργασιών 50 (μαζί με τη Στρούμσας) εκ των μεγαλυτέρων φαρμακαποθηκών της χώρας σε σχέση με το 2018. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα της New Times, σύμφωνα με την οποία οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν από 1,75 δισ. ευρώ το 2018 σε 1,85 δισ. ευρώ το 2019.

Δεύτερον, οι επιχειρήσεις του δείγματος (χωρίς τη Στρούμσας) αύξησαν τα συνολικά προ φόρων κέρδη από 17,98 εκατ. ευρώ το 2018 σε 18,53 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας βελτίωση 3%.

Η εικόνα αυτή ωστόσο τελεί υπό διαμόρφωση καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών δεν έχει ολοκληρωθεί. Ενδεικτικό ωστόσο της πορείας των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι από τις 49 επιχειρήσεις του δείγματος μόνον 7 εμφάνισαν ζημιές (συμπεριλαμβανομένης και της Στρούμσας είναι 8 οι ζημιογόνες). Παρ’ όλα αυτά στον κλάδο των φαρμακαποθηκών συντελούνται σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της οικονομικής αδυναμίας των μικρών που αποτελούν στόχο εξαγοράς από τους μεγαλύτερους παίκτες και των μειωμένων παράλληλων εξαγωγών.

Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν στη συγκέντρωση δυνάμεων στον κλάδο των φαρμακαποθηκών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα της έρευνας της New Times, στις πρώτες θέσεις της λίστας των σημαντικότερων (βάσει κερδών) επιχειρήσεων του κλάδου συμπεριλαμβάνονται και οι: Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε., ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Α.Ε., Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙΦΑΣΥΝ), Lion Pharma A.E., Σαράντης Γ. Φαρμακαποθήκη, Φαρμασέρβις Α.Ε., Άλφα Ωμέγα Φαρμακαποθήκη, ΛΙΑ ΦΑΡΜ, Μαραγκός Φαρμακαποθήκη, Δυναμική Φαρμακαποθήκη, Προμοφάρμ και Alfa Pharm.

Εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων

Αυξημένες κατά 7,9% εμφανίζονται οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας ιατρικών και επιστημονικών μηχανημάτων το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό προκύπτει από την (εν εξελίξει) έρευνα της New Times, σύμφωνα με την οποία ο συνολικός κύκλος εργασιών 53 εκ των σημαντικότερων επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκε από 561 εκατ. ευρώ το 2018 σε 605 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ίδιες επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση 38% της συνολικής κερδοφορίας τους, από 59,7 εκατ. ευρώ το 2018 σε 36,8 εκατ. ευρώ το 2019. Βεβαίως το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τα αποτελέσματα μιας εταιρείας που εμφάνισε ζημιές της τάξης των 20 εκατ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι 45 κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν κατά 8,2% τον συνολικό κύκλο εργασιών τους, στα 528,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη τους μειώθηκαν κατά 3,2%, στα 60 εκατ. ευρώ το 2019.

Μεταξύ των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου είναι και οι: Mediprime, Siemens Healthcare, Νοσοκομειακή Γραμμή, Βιόκοσμος, Μάγειρας Διαγνωστικά, Κάλτεκ Μέντικαλ, Ενόρασις, Rontis Hellas, Leriva Διαγνωστικά, Πρώτον Α.Ε., Κάλτεκ Α.Ε., Κ. Γερμανός Ιατρικά.

Αντιστοίχως οι 8 ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν κατά 6,1% τον συνολικό κύκλο εργασιών τους, από 72,5 εκατ. ευρώ το 2018 σε 76,9 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι συνολικές ζημιές τους εκτοξεύθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ.

 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Υγεία και Φάρμακο