Οι γυναίκες δεν «οδηγούν» τα logistics στην Ελλάδα

Εμπόδια η νοοτροπία και οι συνθήκες εργασίας
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 10:00
UPD:17:55

Μόλις στο 22% ανέρχεται το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των μεταφορών στην Ε.Ε., σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν, που τιτλοφορείται «Business case to increase female employment in Transport».

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κλάδος των μεταφορών χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο ανδροκρατούμενους εν συγκρίσει με την υπόλοιπη οικονομία, καθώς το μερίδιο των γυναικών που εργάζονται σε αυτόν είναι μόλις στο 22%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη την Ε.Ε. είναι στο 46%.

Ο εν λόγω διαχωρισμός, όπως σημειώνεται, είναι οριζόντιος (οι συγκεκριμένοι κλάδοι ή τομείς της αγοράς εργασίας αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα φύλο) και κάθετος (οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη για ένα συγκεκριμένο φύλο είναι περιορισμένες).

Τα ποσοστά απασχόλησης ανά υποτομέα

Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε όλους τους κλάδους των μεταφορών είναι χαμηλότερος σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, 6,2 άνδρες αντιστοιχούν για κάθε εργαζόμενη γυναίκα στις χερσαίες μεταφορές, στις θαλάσσιες αντιστοιχούν 4,1, στις αεροπορικές 1,5 και στην αποθήκευση και τα logistics 2,8, ενώ ο δείκτης αυτός είναι μόλις 1,1 στη συνολική οικονομία.

Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, φαίνεται ότι οι μεταφορές υπολείπονται από το μέσο όρο της οικονομίας στην προσέλκυση του γυναικείου φύλου, με την κατάσταση να παραμένει στάσιμη ήδη από το 2010.

Το γυναικείο φύλο, σύμφωνα με τα στοιχεία, υποεκπροσωπείται στις τεχνικές θέσεις εργασίας (π.χ. οδηγοί ή πιλότοι), σε αντίθεση με τις διοικητικές θέσεις όπου τα ποσοστά εμφανίζονται σαφώς καλύτερα.

Ωστόσο, οι γυναίκες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτές τις ευκαιρίες εργασιακής ανέλιξης, καθώς σε υψηλόβαθμες θέσεις εξακολουθούν ακόμη να υποεκπροσωπούνται.

Τα εμπόδια

Σύμφωνα με την Ε.Ε., υπάρχουν δύο ειδών εμπόδια που παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση των γυναικών στις μεταφορές.

Πρώτον, η διστακτική απόφαση του εργοδότη να προσλάβει περισσότερες γυναίκες και, δεύτερον, τα εμπόδια (νομοθεσία περί άδειας εγκυμοσύνης) που αντιμετωπίζουν οι ίδιες όταν υποβάλλουν αίτηση εργασίας στις μεταφορές.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Ε.Ε., για να μειωθούν τα εμπόδια που έχουν οι εργοδότες για να προσλαμβάνουν περισσότερες γυναίκες, συστήνεται η λήψη δραστικών μέτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα