Τέσσερις υποτροφίες στα ναυτιλιακά

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Πρωτοβουλίες Εταιρικής Ευθύνης από τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:02
UPD:15/12/2017 10:17
A- A A+

Η ναυτιλία δίνει σταθερό «παρών» σε κοινωνικά θέματα αναπτύσσοντας δράσεις ΕΚΕ και πέρα από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ως μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, της οποίας οι κανονισμοί ρυθμίζονται από διεθνείς οργανισμούς - και άρα σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) αναπτύσσει το θεσμό των υποτροφιών και πριν από λίγες ημέρες προκήρυξε τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της, Αντωνίου Χανδρή, η Ένωση χορηγεί υποτροφία σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Η εταιρεία NEPTUNE LINES, στη μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία, διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία, διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Επίσης, η εταιρεία «Εκθέσεις Ποσειδώνια» χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διαμέσου της ΕΕΕ, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) ύψους 10.000 ευρώ.

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 85 και στα τηλέφωνα 2104291159-65).

Πέρα από τον θεσμό των υποτροφιών οι ναυτιλιακές εταιρείες αναπτύσσουν και σειρά άλλων δράσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 

Τομείς στους οποίους αναπτύσσει υπεύθυνη δράση η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μεταξύ άλλων: εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια, υγιεινή και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας, πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, περιβαλλοντικός καθαρισμός, ανάπτυξη πρακτικών για την αποδοτικότητα των καυσίμων, αντιμετώπιση της ρύπανσης, διαχείριση αποβλήτων, βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον των λιμανιών, προστασία των θαλασσίων περιοχών και του οικοσυστήματος κ.ά.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη