Η μετάβαση στα νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης GRI

Οι επενδυτές προβλέπουν ενίσχυση της επιρροής στη λήψη αποφάσεων
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 17:35
UPD:15/12/2017 10:09

Μελέτες της ΕΥ δείχνουν ότι  η μη χρηματοοικονομική απόδοση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις  για τους περισσότερους επενδυτές. Οι ερωτηθέντες επενδυτές δηλώνουν ότι η πιο χρήσιμη πηγή  μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι  η ετήσια έκθεση της ίδιας της εταιρείας.

Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο εμφανίζουν μια σταθερά αυξανόμενη υποστήριξη για τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κοινωνία, γεγονός που πλέον επιβεβαιώνουν κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι.  Σχετική διαπίστωση είχε κάνει ο Laurence Fink, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, που ηγείται των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως. Από τις αρχές της περασμένης χρονιάς, που ο κ. Laurence Fink είχε προβεί σε αυτές τις επισημάνσεις παρακινώντας και τις επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος να λογοδοτούν μέσω εκθέσεων, οι επενδυτές υποστηρίζουν ένθερμα τη νέα τάση. 

Συμφωνούν ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες παρουσιάζουν κινδύνους αλλά διαβλέπουν και ευκαιρίες, οι οποίες είχαν αγνοηθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο για πολύ καιρό. Οι επενδυτές πιστεύουν πλέον ότι οι βιώσιμες αποδόσεις απαιτούν μεγαλύτερη εστίαση στην εταιρική διακυβέρνηση και στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Επομένως η δημοσιοποίηση και ο έλεγχος των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοσιεύσεων σχετικά με τις πρακτικές των εταιρειών για το κλίμα και τις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων. Αυτό υποστηρίζει μεγάλη μερίδα θεσμικών επενδυτών, που αναφέρουν ότι πρόσφατα περιβαλλοντικά και κοινωνικά σκάνδαλα τους οδήγησαν να επανεκτιμήσουν τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να εξετάσουν λεπτομερέστερα τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Μελέτες της ΕΥ δείχνουν ότι η μη χρηματοοικονομική απόδοση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις για τους περισσότερους επενδυτές και μάλιστα το ποσοστό τους είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Οι ερωτηθέντες επενδυτές δηλώνουν ότι η πιο χρήσιμη πηγή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι η ετήσια έκθεση της ίδιας της εταιρείας. Ειδικότερα, το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η ετήσια έκθεση μιας εταιρείας είναι ουσιώδης όταν πρόκειται για επενδυτικές αποφάσεις και το 32% δηλώνει στο ίδιο θέμα ότι η έκθεση είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το 18% λέει ότι μια ολοκληρωμένη έκθεση είναι απαραίτητη και το 39% τη θεωρεί πολύ χρήσιμη.

Διαπιστώνεται ότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (44%) θεωρούν τις εκθέσεις για την αειφορία των εταιρειών ως «πολύ χρήσιμες» ή «ουσιαστικές». Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αντί να αποτελούν πηγή απελευθέρωσης για έναν οργανισμό, τέτοιες αναφορές συχνά δημιουργούν δυσφορία, ενώ παρά την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στις μη οικονομικές επιδόσεις και τις γνωστοποιήσεις, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες επενδυτές θεωρούν ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες αποτυπώνονται σε μια άτυπη και όχι δομημένη βάση.

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα των θεσμικών επενδυτών της EY, το 92% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης (από την αλλαγή του κλίματος στην ποικιλομορφία και την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου) έχουν πραγματικές και μετρήσιμες επιπτώσεις. Οι επενδυτές διαδραματίζουν σαφώς έναν κεντρικό ρόλο αναφορικά με τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις.

Όμως, στην πλειοψηφία τους οι επενδυτές απογοητεύονται από τις αποκαλύψεις των κινδύνων που σχετίζονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Πιστεύουν ότι οι γνωστοποιήσεις δεν συνδέονται επαρκώς με σημαντικούς κινδύνους, δεν αντικατοπτρίζουν την πλήρη αξία των επιχειρήσεων ή δεν διατυπώνουν σαφώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το 60% των ερωτηθέντων πήρε αρνητική θέση όταν ρωτήθηκαν αν οι εταιρείες αποκαλύπτουν επαρκώς τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόκειται για αύξηση κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου έτους.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η αγορά ασκεί πλέον πιέσεις προς τις εταιρείες προκειμένου να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους γύρω από περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Όσο λιγότερο επικοινωνούν σχετικά με τους παράγοντες αυτούς, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν αρνητική αξιολόγηση από τους επενδυτές.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι σε ερώτημα για το πόσο συχνά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις για μια εταιρεία οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της, ποσοστό 68% στην τελευταία έρευνα απάντησε συχνά ή περιστασιακά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό έναν χρόνο πριν ήταν 52%.

Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των στελεχών που ασχολούνται με τα θέματα επεξεργασίας των στοιχείων για την κατάρτιση εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης κι ως εκ τούτου η κατάρτιση μπαίνει σε πρώτο πλάνο για τις περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η ΕΥ Ελλάδος προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση σχετικά με τις αλλαγές των νέων διεθνών προτύπων απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης GRI. 

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), πραγματοποιεί διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα νέα Πρότυπα Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI και τις σχετικές αλλαγές από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4, στις εγκαταστάσεις της ΕΥ Ελλάδος στο Μαρούσι (Οδός Χειμάρρας 8B), αυτές τις ημέρες (12 και 13 Δεκεμβρίου).

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένους από το GRI εκπαιδευτές του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν καθοδήγηση για την κατάρτιση του πρώτου τους απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης ή που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσέγγισή τους στην κατάρτιση απολογισμών από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4 στα νέα Πρότυπα GRI. Ειδική αναφορά θα γίνει στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες απευθείας από τον οργανισμό GRI.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη