Στοχευμένες εγχώριες πρωτοβουλίες από την British American Tobacco Hellas

«Δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία»
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:30
UPD:15/12/2017 10:22

H British American Tobacco Hellas δημιούργησε το πρώτο  Job Center στην Ελλάδα,  με στόχο την επανένταξη  στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πρόκειται  για μια πρωτοβουλία  στον τομέα της απασχόλησης  και στην Αθήνα λειτουργεί  σε συνεργασία  με τον Δήμο Αθηναίων  στο κέντρο της πόλης  για τους πολίτες  που προτείνονται  από τις κοινωνικές υπηρεσίες  του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας  στην αντιμετώπιση  της

Με το σύνθημα «Δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία», η British American Tobacco Hellas οργανώνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που στηρίζουν με ουσιαστικό τρόπο την ελληνική κοινωνία και οικονομία. 

Οι δράσεις της εταιρείας, με βασικούς πυλώνες την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχουν ως στόχο την ουσιαστική προσφορά και υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Job Center για πρώτη φορά  στην Ελλάδα 

Συνεισφέροντας σε σημαντικά και επίκαιρα για την κοινωνία ζητήματα, η εταιρεία υλοποιεί ένα πρόγραμμα ολιστική προσέγγισης καλύπτοντας τους πυλώνες «Στέγαση-Εκπαίδευση-Απασχόληση» με σκοπό να προσφέρει στους ωφελούμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δυναμική επανένταξή τους στην κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η British American Tobacco Hellas δημιούργησε το πρώτο Job Center στην Ελλάδα, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης της British American Tobacco Hellas και στην Αθήνα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων στο κέντρο της πόλης για τους πολίτες που προτείνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Θετικά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job Center 

Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job Center, περίπου 40 άνθρωποι βρήκαν εργασία στηριζόμενοι από το πρόγραμμα του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Επανένταξης στην εργασία που λειτουργεί με βάση διεθνή πρότυπα από τις αρχές του χρόνου και αποτελεί ένα νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ανεργίας.

Σκοπός του Κέντρου είναι η ενδυνάμωση και παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης ανθρώπων σε ανάγκη, στη διαχείριση της μετάβασής τους κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας ως και την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Ειδικοί σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολογίας αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την πρακτική υποστήριξή τους κατά την αναζήτηση εργασίας με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες (επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ.). Επιπλέον στις υπηρεσίες του Job Center περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα εργασίας που προσφέρονται σε όλους τους ωφελούμενους του Κέντρου. 

Το Job Center ξεκίνησε τη λειτουργία του με τους ανθρώπους που διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του Δήμου Αθηναίων και σύντομα, λόγω της τεράστιας ζήτησης που υπήρξε και της επιτυχημένης πορείας του, επεκτάθηκε και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που είχαν προσφύγει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η καινοτόμα αυτή πρωτοβουλία της British American Tobacco Hellas αποτελεί συνέχεια της δημιουργίας Κοινωνικών Κατοικιών που συνέβαλαν στο να δοθεί λύση στο πρόβλημα στέγασης πολιτών χωρίς σπίτι, μέσα από τις διαδικασίες επιλογής των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων αυτών, η εταιρεία έχει δημιουργήσει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα Αγγλικών και Ελληνικών, μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και διοικητικής υποστήριξης που οδηγούν σε πιστοποίηση.  

Στην προσπάθεια αυτή, ενεργοί υποστηρικτές και κοινωνοί της δράσης αποτελούν οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και τη στηρίζουν ενεργά με την ατομική τους συμμετοχή και προσφορά, γεγονός που αποδεικνύει την υπευθυνότητα των ανθρώπων της εταιρείας προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπο καθώς και την αναγνώριση της British American Tobacco Hellas για τους ανθρώπους της και το εργασιακό της περιβάλλον. 

Η British American Tobacco Hellas, έχοντας συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει διακριθεί για τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί με βραβεύσεις για τις δράσεις που πραγματοποιεί σχετικά με την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη