Επιμέλεια: Κ. Τζωρτζινάκη, Ν. Στασινού, Α. Τσιμπλάκης, Φ. Ζώης, Δ. Αλεξάκη, Ε. Τριήρη, Μ. Λίτσης, Ν. Λειβαδάρη