Επιμέλεια: Α. Τσιμπλάκης, Φ. Ζώης, Δ. Αλεξάκη, Τ. Ηγουμενίδη, Λ. Καλαμαρά, Μ. Λίτσης, Λ. Χρυσανθοπούλου, Α. Αγγελοπούλου, Α. Ντόκας