Επιμέλεια: Ανθή Αγγελοπούλου, Σταμάτης Ζησίμου, Φάνης Ζώης