Επιμέλεια: Λάμπρος Καραγεώργος, Αντώνης Τσιμπλάκης