Skip to main content

Προσιτές λύσεις για τον Έλληνα αγρότη και την πραγματική οικονομία

Η Future Intelligence (FINT), εταιρεία Έρευνας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη λύσεων για την αγροτική παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα. Η μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Αθήνα αναπτύσσει τεχνολογία αιχμής με την οποία εξασφαλίζεται καλύτερη διαχείριση κινδύνου και μειωμένες εισροές στο πεδίο. Τα προϊόντα της, που είναι συνδυασμός υλικού και λογισμικού (hardware and software), εντάσσονται στις καινοτόμες ανά την Ευρώπη υλοποιήσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ). Η εταιρεία, που πρόσφατα έκλεισε την πρώτη δημιουργική της δεκαετία, είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, καθώς ιδιαίτερα η τεχνογνωσία της στη χρήση «ανοικτών» (open-source) τεχνολογιών την καθιστά ηγέτη του σχετικού οικοσυστήματος.

Το QUHOMA (προφέρεται ΚΟΥΧΩΜΑ, η κατάληξη χώμα παραπέμπει στην παραδοσιακή αγροτική παραγωγή αλλά και στον άνθρωπο – homo και μετέπειτα human) φτιάχτηκε από τη FINT για να διευκολύνει τους παραγωγούς που έχουν ως στόχο την ποιοτική παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας μέσω της εξ αποστάσεως διαχείρισης του αγροτεμαχίου τους και της συλλογής πληθώρας δεδομένων, περιβαλλοντικών και μικροκλίματος. Πλέον, οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν την έκδοση των ΙοΤ συσκευών που τους ταιριάζει με διαφορετικές επιλογές αισθητήρων, ώστε να λαμβάνουν μετρήσεις από τις κρίσιμες για αυτούς παραμέτρους στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Από την ευρέως γνωστή λύση των Μετεωρολογικών Σταθμών, σε λύσεις στοχευμένες σε εντός αγρού μικροκλιματικές διαφοροποιήσεις αέρα ή/και εδάφους. Οι τελικοί χρήστες είναι και οι ιδιοκτήτες των δεδομένων και των ΙοΤ συσκευών και αισθητήρων και αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να απολαμβάνουν υπηρεσίες όπως γραφικές παραστάσεις, διορθωμένες γεωχωρικά προβλέψεις καιρού βάσει των δικών τους δεδομένων αγρού που τροφοδοτούν μοντέλα πρόγνωσης, συμβουλές βελτιστοποίησης άρδευσης κ.ά. Υπάρχων εξοπλισμός του πεδίου και του παραγωγού επαναχρησιμοποιείται αρχής γενομένης από το κινητό του τηλέφωνο και φτάνοντας μέχρι μονάδες υδρολίπανσης και λοιπούς αυτοματισμούς.

Η οικογένεια λύσεων QUHOMA πρωτίστως στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών για επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να συμβαίνουν στο κτήμα χωρίς φυσικά ο χρήστης να είναι εκεί. Ενώ η διαθεσιμότητα των δεδομένων αποσκοπεί στη διαχρονική σύγκρισή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε οι εφαρμογές εισροών να ορθολογικοποιηθούν τόσο σε οικονομικούς όσο και σε όρους περιβάλλοντος. Πέρα όμως από τη μείωση του κόστους και την ακριβέστερη παρακολούθηση της καλλιέργειας, η FINT προσπαθεί ναβοηθήσει τους παραγωγούς να επιτύχουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους. Αυτό γίνεται με ανάπτυξη λύσεων στη λογική από τον «Αγρό στο Πιάτο» που είναι και η κύρια ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της «Πράσινης Συμφωνίας» που έχει υιοθετηθεί από το μπλοκ εν όψει και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πρακτικά, το QUHOMA δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των παραγωγών σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο αγρού, με ταυτόχρονη όμως χρήση παγκόσμιων προτύπων για την ιχνηλασιμότητα. Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SmartProduct που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου, και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Εφαρμογών της Κρήτης και το Εργαστήριο Ινστιτούτο Πληροφορικής/Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων αναπτύσσεται μια ευέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και προέλευσής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ΙοΤ. Έτσι, η τοποθεσία του παραγωγού, το προϊόν όπως προκύπτει από κάθε παρτίδα, αλλά και οι ενέργειες που γίνονται στο πεδίο μπορούν να δημοσιευτούν και να διαμοιραστούν στους συνεργάτες της αλυσίδας αξίας. Αυτή η διαφάνεια και διαθεσιμότητα δεδομένων και πληροφοριών κατατάσσει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην κατηγορία premium, διεκδικώντας μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς που έχουν επενδύσει στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Και στο μέλλον θα πετυχαίνει την απευθείας επαφή με τους πελάτες ή/ και καταναλωτές αποσκοπώντας σε νέες ψηφιακές καμπάνιες, σε αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα (e-shops). Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Future Intelligence και τη λύση QUHOMA θα βρείτε στον ιστότοπο https://www.f-in.eu/ ενώ για το έργο SmartProduct στο https://www.smartproduct.gr/