Skip to main content

Η στρατηγική των παρόχων

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

“Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας εμφανίζονται με κοινές προσδοκίες και στρατηγική για το 5G, αξιολογώντας πιθανά μοντέλα συνεργασίας για την κοινή ανάπτυξη του δικτύου. Προσβλέπουν σε νέες ροές εσόδων, όχι απλά δημιουργώντας και παρέχοντας νέες υπηρεσίες, αλλά αναπτύσσοντας νέα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα» επισημαίνεται στην ολοκληρωμένη μελέτη της Accenture για το 5G με τίτλο “Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G”. 

Η ετοιμότητα των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα για το 5G

Ειδικότερα, η μελέτη της Accenture ανέδειξε υψηλό βαθμό σύγκλισης στις προσδοκίες και τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών όσον αφορά την ανάπτυξη και τη στρατηγική για το 5G. Οι πάροχοι στην Ελλάδα έχουν κάνει πιλοτικές δοκιμές της νέας τεχνολογίας και το 5G θα αρχίσει να αναπτύσσεται σταδιακά από τις αρχές του 2021.

Όλοι οι πάροχοι συμφωνούν ότι το eMBB (Enhanced Mobile Broadband – βελτιωμένη κινητή ευρυζωνικότητα) θα είναι από τις πρώτες διαθέσιμες εμπορικές υπηρεσίες 5G. Όλοι εξετάζουν πιθανά μοντέλα συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, το οποίο πρακτικά σημαίνει κοινές επενδύσεις και χρήση αυτού.  

Επιπλέον, όλες οι εταιρίες (MNOs) θα αξιοποιήσουν αρχικά στη χώρα μας μη αυτόνομο δίκτυο 5G (NSA) πριν από τη μετάβαση σε αυτόνομο (SA), αξιοποιώντας δηλαδή την υπάρχουσα υποδομή δικτύου 4G. Τρεις από τις 4 εταιρείες τηλεπικοινωνιών θεωρούν την ασφάλεια ως τη μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της ανάπτυξης του 5G, ενώ όλοι οι πάροχοι ανέφεραν ότι η βελτιωμένη εμπειρία των πελατών είναι ο κορυφαίος λόγος για την ανάπτυξη του 5G, με την επέκταση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) να έπονται.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ευκαιριών σε Β2Β επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι κλάδοι και οι πιθανές εφαρμογές του 5G πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των σχετικών επενδύσεων. Συνεπώς, η επιλογή και η στόχευση κλάδων θα αποτελέσουν μια κρίσιμη πτυχή της στρατηγικής και επιτυχίας τους.

Ενδεικτικά, το 75% των παρόχων θα στοχεύσει στον τουρισμό, ενώ το 50% θα επικεντρωθεί στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις τηλεπικοινωνίες/ΜΜΕ. Όλοι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών συμφωνούν ότι η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra low latency) θα είναι το κύριο πλεονέκτημα που θα προσφέρει το 5G στους κλάδους που θα στοχεύσουν, ενώ η ψυχαγωγία μέσω επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR) και το edge computing θα είναι οι βασικές δυνατότητες του 5G που θα αξιοποιηθούν από αυτούς.

Όσον αφορά τη δημιουργία νέων ροών εσόδων, όλοι οι πάροχοι εκτιμούν ότι οι νέες ευκαιρίες θα προκύψουν όχι μόνο δημιουργώντας και παρέχοντας νέες υπηρεσίες, αλλά και αναπτύσσοντας νέα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, με το 75% να αναμένουν ότι οι εγγυημένες συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών (SLAs) θα είναι το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο εσόδων σε B2B επίπεδο. Ωστόσο, μόνο οι μισοί από τους παρόχους προβλέπουν ότι οι κλάδοι – στόχοι που θα επιλέξουν θα είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερο για υπηρεσίες 5G.

Σε Β2C επίπεδο όλοι οι πάροχοι πιστεύουν ότι οι καταναλωτές δεν θα δαπανήσουν περισσότερο από 10% ως premium στο υπάρχον κόστος σταθερής/κινητής για υπηρεσίες 5G. Θεωρώντας μάλιστα ότι το 5G δεν αποτελεί άμεση ανάγκη για αυτούς, οι πάροχοι εκτιμούν ότι θα υπάρξει σχετική καθυστέρηση της μετάβασης των καταναλωτών στο 5G, αναμένοντας πρώτα θετικά σχόλια και αντιδράσεις από τους αρχικούς χρήστες (early adopter effect). Επίσης οι πάροχοι θεωρούν ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει δράσεις για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην υγεία, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση του από τους Έλληνες καταναλωτές.

Τρεις από τους τέσσερις αναμένουν την εμφάνιση νέων εικονικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας (MVNO)

Σχετικά με την υλοποίηση της τεχνικής του Network Slicing και οι 4 πάροχοι εκτιμούν πως θα γίνει πραγματικότητα σε χρονικό ορίζοντα 18 ή και πλέον μηνών, ενώ σχετικά με την εισαγωγή δυνατοτήτων Mobile edge Computing (MEC) δεν παρατηρήθηκε σύγκλιση καθώς οι 2 από τους 4 έθεσαν το 2021 και μετά ως χρονικό ορίζοντα ενώ οι υπόλοιποι δεν αποκάλυψαν το πλάνο τους.

Μια από τις διαφορές του 5G σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές κινητών επικοινωνιών έγκειται στη δυνατότητα που προσφέρει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να διαδραματίσουν έναν ευρύτερο ρόλο από αυτόν του παρόχου συνδεσιμότητας και να επενδύσουν σε τομείς της οικονομίας που θα επηρεαστούν καταλυτικά από το 5G.