Skip to main content

Ευκαιρίες και προκλήσεις του 5G

Της Λέττας Καλαμαρά
[email protected]

Στις επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που προκαλεί το 5G και οι επιμέρους τεχνολογίες, ΙοΤ, AI και Data Analytics, εστίασε πρόσφατη μελέτη της EY, με τίτλο «Maximizing the 5G opportunity for enterprise». Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, αναμένεται ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων που θα επενδύουν στο 5G κατά την επόμενη τριετία (69% σε σχέση με 15% σήμερα). H πλειονότητα των επιχειρήσεων (74%) πιστεύει ότι οι λύσεις 5G θα αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Προκλήσεις

Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι περισσότερες από αυτές (67%) είναι σε στάδια δοκιμών ή βρίσκονται σε συζητήσεις για τη διενέργεια πιλοτικών δοκιμών. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων πιστεύουν, επίσης, ότι θα χρειαστούν εξωτερική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν επαρκώς τις δυνατότητες του 5G, ενώ κατά 77% δηλώνουν ότι θα δώσουν προτεραιότητα σε προμηθευτές λύσεων 5G που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία ως συνεργάτες. Ειδικά σε αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης του κατάλληλου προμηθευτή 5G.

Σύμφωνα με την έρευνα της EY, η διστακτική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην υιοθέτηση των εφαρμογών 5G πηγάζει, κυρίως, από την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του 5G και την αντίληψη πολλών ότι αποτελεί απλώς μία αναβάθμιση του δικτύου 4G. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν ως πρόσθετες προκλήσεις τον τρόπο ενσωμάτωσης του 5G στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές των οργανισμών τους, αλλά και τις αντιλήψεις περί χαμηλού βαθμού ωρίμανσης της τεχνολογίας 5G.

Στα ίδια περίπου συμπεράσματα σχετικά με τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις στην ανάπτυξη του 5G κατέληξε πρόσφατη έρευνα της Ipsos για λογαριασμό της Ε.Ε. Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι είναι θετικοί για το 5G, πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και σκοπεύουν να το αναπτύξουν για να ενδυναμώσουν τη δική τους επιχείρηση. Ωστόσο τονίζουν πως υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με το θέμα και συνεπώς κατανόησης όσον αφορά το 5G τα οφέλη και τις προκλήσεις που το συνοδεύουν. Ειδικότερα σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν ακούσει για 5G, ωστόσο μόνο ένας στους 4 ισχυρίζεται ότι έχει κατανοήσει τι είναι το 5G. Καλύτερη γνώση για το νέο δίκτυο και τις εφαρμογές του έχουν οι νέοι σε ηλικία Ευρωπαίοι (κάτω των 45 ετών), ενώ για κάθε 1 Ευρωπαίο που είναι αρνητικός στο 5G υπάρχουν 5 που είναι θετικοί προς τη χρήση του νέου δικτύου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα της Ipsos, η επίγνωση 5G είναι υψηλή, αλλά η πραγματική κατανόησή του χαμηλή. Η στάση των χρηστών απέναντι στο 5G είναι γενικά θετική, αλλά το 10% είναι αρνητική. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων δεν είναι αρκετά σίγουρη ότι έχει αποκλείσει πλήρως τους μύθους των 5G. Το ένα τρίτο των πολιτών πιστεύει ήδη ότι το 5G θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Η ενημέρωση από κυβερνητικούς φορείς και φορείς τηλεπικοινωνιών σχετικά με το 5G θεωρείται πιο αξιόπιστη σε σύγκριση με άλλες πηγές πληροφόρησης. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη έγκυρων πληροφοριών και ενημέρωσης οδηγεί σε λιγότερο θετικές στάσεις απέναντι στο 5G. Από τα οφέλη του 5G το πιο ευρέως γνωστό και αποδεκτό από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι οι υψηλές ταχύτητες στο Διαδίκτυο και η μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Ευφυή Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη  

Τεχνητή Νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις ανώτερες (ευφυείς) γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου (π.χ. μάθηση, σχεδιασμός, δημιουργικότητα, σύνθετες αποφάσεις, κατανόηση περιβάλλοντος, παραγωγή γνώσης, κλπ.), με αυτονομία. Αποτελεί το σημείο τομής πολλών επιστημών, κυρίως των μαθηματικών (ειδικά της μαθηματικής λογικής), της πληροφορικής, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και της μηχανικής. Σε αντίθεση με παλαιότερες τεχνολογίες τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν βασίζονται σε προ-εγκατεστημένους αλγόριθμους. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους σε εργασίες που βασίζονται σε γνώση και εμπειρία, σύνθετους συλλογισμούς ή ευφυή διάδραση με το περιβάλλον. Υποστηρικτικές εργασίες όπως αριθμητικοί υπολογισμοί ή εργασίες ρουτίνας μπορούν να αυτοματοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά από παλαιότερες τεχνολογίες. Η «ευφυΐα» των συστημάτων ΤΝ συνήθως μετριέται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με ποσοτικό κριτήριο τη σύγκλιση / απόκλιση μιας απόφασης από τη (θεωρητική) βέλτιστη. Δεύτερον, με ποιοτικό κριτήριο τη σύγκλιση / απόκλιση από την απόφαση που θα λάμβανε ένα φυσικό πρόσωπο στο ίδιο περιβάλλον. Τρίτον, με κριτήριο την ικανότητα αυτόνομης βελτίωσης και ανάπτυξης της ευφυΐας (π.χ. μέσα από προηγούμενες σωστές ή λάθος αποφάσεις). Τα συστήματα ΤΝ έχουν σημαντικά οφέλη για όσους επενδύουν στην αξιοποίησή τους και μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η ταχύτερη εύρεση θεραπειών, η βελτίωση της παραγωγικότητας του νοσηλευτικού προσωπικού (έως 50%), η μείωση των δαπανών υγείας (έως 10%), αλλά και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η τεχνολογία πρέπει να εξελίσσεται και να εφαρμόζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Επίσης, είναι απαραίτητα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία τους, προκειμένου να διαπιστώνονται οι λόγοι λήψης κάθε απόφασης και πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων εις βάρος πληθυσμιακών / κοινωνικών ομάδων.

Ανάλυση Δεδομένων στην εποχή του 5G  

Η ανάλυση των δεδομένων καθιστά εφικτή την παραπέρα ανάπτυξη προϊόντων και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.  Βρίσκεται στον πυρήνα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και η πλειονότητα των εταιρειών εκτιμούν ότι οι αναλύσεις δεδομένων θα έχουν σημαντική επίδραση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα επόμενα χρόνια. Η επεξεργασία των δεδομένων με επαγγελματικό τρόπο παρέχει σημαντικές γνώσεις για τη χρήση των προϊόντων και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες που αντέχουν στον χρόνο. Καλό θα ήταν οι εταιρείες να αποκτήσουν ισχυρή εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για να μπορέσουν οι εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω ως βάση για τη λήψη αποφάσεων, χρειάζονται δεξαμενές δεδομένων, αλγόριθμους και υλοποιήσιμες προτάσεις επαγγελματικού επιπέδου. Με την ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας μετασχηματισμού, οι επιτυχημένες βιομηχανίες θα έχουν μετατραπεί σε πραγματικές ψηφιακές επιχειρήσεις, με τα φυσικά προϊόντα στον πυρήνα τους.

Το ΙοΤ στο επίκεντρο του 5G

Η εμπορική ανάπτυξη δικτύων της τεχνολογίας 5G, από το 2020, αναμένεται να παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες είναι κρίσιμες για IoT, καθώς ανοίγουν τον δρόμο για τη διασύνδεση περισσότερων συσκευών στο Διαδίκτυο, αλλά και μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της International Data Corporation (IDC), έως το 2022 τα δεδομένα που συλλέγονται από συνδεδεμένες συσκευές θα δημιουργήσουν μια ευκαιρία εσόδων ύψους 10,5 δισ. δολ. για τις 500 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ειδικότερα στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς φαίνεται ότι σκοπεύουν να βασιστούν όσοι σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΙοΤ συσκευών. Αυτό, τουλάχιστον, εκτιμά η εταιρεία ερευνών Berg Insight, σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο των συσκευών IoT με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα παρουσιάσουν μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 22,7% μέχρι το 2022.