Skip to main content

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.: Ο μόνος πιστοποιημένος φορέας συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στην Ελλάδα

Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2013 ως δημόσια εταιρεία. Ήδη ολοκληρώνεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησής της, η οποία σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταβίβασης των μετοχών της από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, εταιρεία του ομίλου FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. είναι ο μόνος πιστοποιημένος φορέας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων για παροχή έργου συντηρήσεως σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στην Ελλάδα. Η λειτουργία της είναι σύμφωνη με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Σιδηρόδρομων. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. 

Το 2017, η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. ίδρυσε Σχολή Διττής Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, τον ΟΑΕΔ, τον ΟΣΕ και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο λειτουργεί δύο ΕΠΑΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για σιδηροδρομικές ειδικότητες. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών (εκτός της ελληνικής και ευρωπαϊκής πιστοποίησης του τίτλου σπουδών τους), δύνανται μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να αποκτήσουν και πιστοποίηση του γερμανικού κράτους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό που σήμερα εφαρμόζεται στους Γερμανικούς Σιδηρόδρομους. 

Οι σιδηροδρομικές δραστηριότητες της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με τη νέα εγχώρια και μόνο ζήτηση, η οποία συνίσταται από τη συνήθη προγραμματισμένη συντήρηση που προκύπτει από τη λειτουργία του Σιδηρόδρομου, από την εκτεταμένη συντήρηση, από την ανάταξη του τροχαίου υλικού και από τη μετασκευή οχημάτων για χρήση container-transports, θα αποφέρουν στην ΕΕΣΣΤΥ ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Αυτό εξασφαλίζει την απασχόληση όχι μόνο του σημερινού προσωπικού της εταιρείας, αλλά και περισσότερων νεότερων εργαζομένων για την ερχόμενη πενταετία, όπως και τη βιώσιμη οικονομικά λειτουργία της εταιρείας. 

Δράσεις σε χώρες της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής, έχουσες σχέση με τα Σιδηροδρομικά Συστήματα και το τροχαίο υλικό, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την οικονομική επιβίωση της ΕΕΣΣΤΥ και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Τέτοιες δράσεις μπορεί να γίνουν εκτός των άλλων με κοινοπρακτικά σχήματα, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες κατασκευής και συντήρησης οχημάτων ή με μεταφορικές εταιρείες και έργο τη διαχείριση μετασκευή και συντήρηση του στόλου τους. 

Αναφέρουμε παρακάτω ενδεικτικά άλλους τομείς και τις δράσεις που πρέπει και μπορεί να αναλάβει η ΕΕΣΣΤΥ, για να παραμείνει βιώσιμη και κερδοφόρα:

1. Η ΕΕΣΣΤΥ πρέπει να επιζητήσει την ανάληψη αντιπροσώπευσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής: 
α) Οίκων Κατασκευής τροχαίου υλικού, τουλάχιστον από αυτούς το τροχαίο υλικό των οποίων κυκλοφορεί στο ελληνικό δίκτυο, ως ο μόνος εξειδικευμένος σε αυτό (Bombartier, Siemens, Stadler κ.λπ.). 
β) Των οίκων που προμήθευσαν τα συστήματα GSMR και ETCS και συστημάτων ηλεκτροκίνησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου (Alstom, Ansalti κ.λπ.).
2. Η ΕΕΣΣΤΥ πρέπει να δραστηριοποιηθεί κατόπιν μελέτης στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, σε συνεργασία με τον διαχειριστή των λιμανιών.
3. Πρέπει να αναληφθεί από την ΕΕΣΣΤΥ πρωτοβουλία για άμεση κατασκευή και εκμετάλλευση σε συνεργασία πιθανά με το Ελληνικό Δημόσιο ή με άλλη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτραμαξοστασίου σε κάποια περιοχή της Αττικής ή στο Μενίδι, ή σε άλλο οικόπεδο συνδεδεμένο με τη σιδηροδρομική γραμμή κατά προτίμηση του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Υλοποίηση ορισμένων αναπτυξιακών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ή από πιστωτικά ιδρύματα (γαλλική ή γερμανική τράπεζα), για δράση και σε άλλες χώρες.

Η ανάληψη, εξ ολοκλήρου ή με υπηρεσία τεχνογνώστη συμβούλου, διαχείρισης και συντήρησης του εμπορικού τουλάχιστον στόλου του Ελληνικού Σιδηρόδρομου, ώστε σύντομα να καταστεί εκμεταλλεύσιμος, είναι απαραίτητη εν όψει της αναμενόμενης αύξησης του μεταφορικού έργου από και προς τα λιμάνια μετά τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Σιδηροδρομικού δικτύου. Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. έχει καταθέσει προ τετραετίας σχετικές προτάσεις αξιοποίησης του υπάρχοντος στόλου του Ελληνικού Σιδηρόδρομου, ώστε να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες που θα προκύψουν με την ηλεκτροκίνηση του δικτύου, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. 
5. Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. θα αποκτήσει ελευθερία κινήσεων όσον αφορά τη δραστηριοποίησή της πλήρως σε διαχείριση, ανακατασκευή, συντήρηση πάσης φύσεως τροχαίου υλικού σταθερής τροχιάς κατ’ αρχάς, αλλά και στη συμμετοχή της σε τομείς παραγωγής ενέργειας, δραστηριοτήτων smart cities κ.λπ., όταν περαιωθεί η διαδικασία της πώλησής της και ελευθερωθεί η διοίκηση της εταιρείας από τους περιορισμούς δράσης της που τίθενται κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου της ιδιωτικοποίησης. 

Είναι εμφανές, λοιπόν, σκόπιμο και απαραίτητο ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε στο μέλλον η ΕΕΣΣΤΥ να πάψει να εξαρτάται μοιρολατρικά από το μέλλον της ελληνικής σιδηροδρομικής μεταφορικής αγοράς. Η μακροπρόθεσμη πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας είναι να επεκταθεί σε συγγενείς κλάδους, σιδηροδρομικούς στο εξωτερικό και σε ομοειδείς στο εσωτερικό, αφού καμία σιδηροδρομική εταιρεία ή διαχειριστής υποδομής δεν επιβιώνει οικονομικά μόνο με τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες. 

Τονίζουμε λοιπόν ότι καμία μεγάλη σιδηροδρομική εταιρεία με όραμα και διευρυμένους ορίζοντες, με γνώση της αγοράς και της επιστήμης του marketing, δεν μπορεί να ευελπιστεί ότι θα μακροημερεύσει βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στο σιδηροδρομικό έργο (τουλάχιστον με τη μορφή που μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε). Ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για όσους διαγνώσουν έγκαιρα τις ευκαιρίες σε τομείς όπως: ηλεκτροκίνηση οχημάτων εντός των μεγάλων πόλεων, αξιοποίηση τεχνολογιών ICT (Information Communication Technology) στο σιδηροδρομικό έργο, υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας κ.λπ. Η προβολή του έργου και των δράσεων της εταιρείας στον χώρο των social media με οργανωμένη καμπάνια από ειδικούς στο Digital Marketing και η προώθηση και το χτίσιμο του προφίλ της, στο διαδικτυακό περιβάλλον είναι απαραίτητοι. Επίσης η συνεργασία με άλλες εταιρείες (ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ κ.λπ.), στον τομέα της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και τέλος η συμμετοχή της ΕΕΣΣΤΥ στο σύγχρονο σύστημα διεθνούς προώθησης και διεθνών διανομών, σε επίπεδο τοπικών (just in time) παραδόσεων σε συνεργασία με διεθνείς logistics experts, είναι άμεσες προκλήσεις για την εταιρεία και τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο.      

Προς υποστήριξη των παραπάνω, διαθέτουμε και επιχειρησιακό σχέδιο πενταετίας που περιέχει αναπτυξιακά βήματα της εταιρεία και πολύπλευρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που διαθέτει σε όλη τη χώρα. 

Πρέπει λοιπόν να δοκιμαστεί η λειτουργία της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με ανοίγματα στην αγορά και συνεργασίες για ένα διάστημα και, αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και κερδοφόρα, η εταιρεία να αφεθεί να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, με διεθνείς και ελληνικές συνεργασίες, προς όφελος του ιδιοκτήτη και της Ελληνικής Βιομηχανίας και Οικονομίας. 

Η κερδοφορία μιας εταιρείας στην Ελλάδα δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο από την οικονομική της πλευρά, αλλά να αποτιμάται και η κοινωνική προσφορά της σε θέσεις εργασίας, η συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων ολόκληρης της χώρας ή μιας περιοχής της και η συμβολή της στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη ενός τομέα της βιομηχανίας, της τεχνολογίας ή των μεταφορών. Αν συνεκτιμηθούν τα ανωτέρω θα φανεί ότι η ΕΕΣΣΤΥ είναι η σημαντικότερη εταιρεία της βιομηχανίας σιδηροδρομικών  οχημάτων στη χώρα και μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε επισκευές και κατασκευές όλων των ειδών του τροχαίου υλικού.

Τελειώνοντας αναφέρουμε ότι η ΕΕΣΣΤΥ χρειάζεται -και καλοδέχεται- έναν στρατηγικό επενδυτή με δυνατότητες ιδιωτικού επιχειρηματία (δηλαδή πλέον τον αγοραστή της), που θα συνδράμει, βοηθήσει και διευκολύνει την έξοδό της στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή αγορά, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας που τόσο είναι αναγκαία στην εποχή μας.