Επιμέλεια: Δανάη Αλεξάκη, Σταμάτης Ζησίμου, Φάνης Ζώης, Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Χατζηλίδης