Skip to main content

Η ευκαιρία της εξέλιξης της αγοράς είναι επιτέλους εδώ!

Κοινή πεποίθηση των Ελλήνων μεσιτών ασφαλίσεων είναι ότι βρισκόμαστε στις αρχές μιας νέας θετικής περιόδου για την ελληνική επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση για την ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικότερα.

Η άποψή μας αυτή προκύπτει με ρεαλισμό από προσεκτική μελέτη όλων των παραγωγικών δεικτών που σταδιακά βελτιώνονται, των οικονομικών δεδομένων με χαρακτηριστικότερη την αποκλιμάκωση των επιτοκίων των ομολόγων μας, την αποκατάσταση των ροών χρηματοδότησης, την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις μας.

Επιπλέον των ανωτέρω είναι εμφανής η αλλαγή της σχέσης εμπιστοσύνης στην τάση της ελληνικής οικονομίας και από την ευρύτερη οικονομική κοινότητα όπως όλο συχνότερα προκύπτει από τις συζητήσεις μας με διεθνείς ασφαλιστικούς και επιχειρηματικούς ομίλους.

Πρόκειται, για μια εξαιρετικά θετική συγκυρία αφού μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης η επιχειρηματικότητα βρίσκει ένα περιβάλλον που δείχνει φιλικότερο και η διάθεση επενδύσεων σταδιακά καταγράφει θετικό πρόσημο.

Παράλληλα με τις ευκαιρίες όμως, αναπτύσσονται και κίνδυνοι, που πλέον δείχνουν πιο σύνθετοι και περισσότερο απαιτητικοί από ποτέ.

Ενδεικτικά, η ανάγκη εξασφάλισης των επιχειρηματιών από σύνθετες ευθύνες, από τον πιστωτικό ρίσκο αλλά και κίνδυνους του κυβερνοχώρου απαιτούν τη συνδρομή επαγγελματιών συμβούλων με ειδικές γνώσεις και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία.

Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις περιουσίας αλλά και οι ασφαλίσεις απώλειας εσόδων βρίσκουν αξία στη δέσμευση της αποζημίωσης ενώ μέσω των μεσιτών ασφαλίσεων βρίσκουν και υπεραξία στην πρόβλεψη και υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή της ζημιάς που τελικώς είναι το ουσιαστικότερο.

Όπως εξελίσσεται το οικονομικό περιβάλλον η σωστή και πλήρης ασφάλιση μιας επιχείρησης είναι προαπαιτούμενη, αφού χωρίς αυτή δυσχεραίνει ιδιαιτέρως η δυνατότητα του επιχειρηματία να παρέχει ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία, σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την κανονιστικό πλαίσιο, ενώ σίγουρα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα.

Ιδιαιτέρως σημαντικό που δεν πρέπει να παραλειφθεί να ειπωθεί είναι η ευθύνη που έχει ο επιχειρηματίας απέναντι στον εαυτό του, την οικογένειά του, αλλά και τους εργαζόμενούς του για την εξασφάλιση της συνέχισης του επιχειρηματικού του έργου ακόμα κι αν προκύψει μια αστοχία, εκδηλωθεί δηλαδή ένας ασφαλιστικός κίνδυνος.

Η συνδρομή των Ελλήνων μεσιτών ασφαλίσεων στη διασφάλιση όλων των παραπάνω είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού ως εξειδικευμένοι διαμεσολαβητές διαθέτουν:

  • Τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων, με εμπειρία σε εμπορικούς – βιομηχανικούς – κατασκευαστικούς κινδύνους καθώς και σε tailor made προϊόντα.
  • Πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία διαχείρισης μέσω της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας με δυνατότητα να εξετάσουν σύνθετους κινδύνους και να εξασφαλίζουν σε μεγάλους ή μικρότερους επιχειρηματικούς στόχους το επιθυμητό πλαίσιο ασφάλισης.
  • Εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία των όρων και των προϋποθέσεων, των ωφελειών και των εξαιρέσεων και το κόστος ενός ευρέος φάσματος ανταγωνιστικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ώστε να μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε την καταλληλότερη κάλυψη για τις δικές σας ανάγκες και την εξασφάλιση της επιχειρησιακής σας συνέχειας.
  • Την επιθυμία να υιοθετούν και να επιδιώκουν την επαγγελματική αριστεία σε όλα τα επίπεδα και να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην εφαρμογή τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τους αλλά και στην εξεύρεση ασφαλιστικών παροχών υψηλού επιπέδου.
  • Εκ του νόμου και εκ της ιδιότητάς τους την ευθύνη να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον ασφαλιζόμενο πελάτη τους και με πλήρη ελευθερία επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας αναλύουν – ερευνούν την αγορά με σκοπό να παρέχουν τη βέλτιστη ασφαλιστική επιλογή προσεγγίζοντας την ιδανική σχέση παροχών / κόστους.

H ευκαιρία της αγοράς μας είναι εδώ, απαιτούνται όμως όλες οι απαραίτητες συνθήκες εξασφάλισης για να μπορέσει να εξελιχθεί με τον τρόπο που όλοι επιθυμούμε.

Υποχρέωση των επιχειρηματιών είναι να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό επαγγελματικό σχέδιο και να επιλέξουν τον κατάλληλο επαγγελματία σύμβουλο που θα τους επιτρέψει να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά τις επενδύσεις τους και τα σχέδιά τους.

Η άποψή μας είναι ότι «τις ευκαιρίες μπορείς να τις απολαμβάνεις, όταν έχεις φροντίσει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος να τις υποδεχθείς». 

Σημείωση: O Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων διαθέτει αναλυτικά και συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία των Ελλήνων μεσιτών μελών του στο site του www.sema.gr (https://members.sema.gr)