Skip to main content

Κινήσεις στρατηγικής με «πίστη» στην ανάπτυξη

Του Νίκου Χαλκιόπουλου

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους ασφαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα. Στα 42 έτη παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά έχει διαγράψει μία διακεκριμένη πορεία, σημειώνοντας αποδόσεις που ξεπερνούν τα συνήθη όρια. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία (από το 2016 έως και το 2018) έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 14% και αύξηση του μεριδίου αγοράς της κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Κατέχει τη 2η θέση στον Κλάδο Αυτοκινήτων, την 4η θέση στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, την 9η θέση στον Κλάδο Ζωής και την 5η θέση σε σύνολο παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι εισηγμένη στο ΧΑ, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.

Η εταιρία, από τα πρώτα της βήματα το 1977, προσδιόρισε το Όραμά της το οποίο αποτελεί σταθερό της προσανατολισμό μέχρι και σήμερα: Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και των επενδυτών του.

Στοιχεία διαφοροποίησης

 • Με βασικό στόχο την επίτευξη του Οράματός της, η Ευρωπαϊκή Πίστη κατόρθωσε να δημιουργήσει μοναδικά χαρακτηριστικά που αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά της από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη:
 • Είναι Ελληνική εταιρία και η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο ΧΑ.
 • Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 620.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των – 191 εκατ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα – 333 εκατ. διαβάθμισης A+ έως ΑΑ-. (στοιχεία 31/12/2018)
 • Δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε μιας ημέρας, ούτε μια φορά.
 • Δεν έχει Τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό. Έχει καταβάλει 100άδες εκατομμύρια σε φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 • Έχει υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και αποθεματική επάρκεια.
 • Ελέγχεται από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορκωτούς Λογιστές, την ΤτΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ, και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας δώσει διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των Νόμων και όλων των υποχρεώσεών μας.
 • Έχει πιστοποιηθεί από τον TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013. H συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά σε όλες τις διαδικασίες της Εταιρίας και διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της πληροφόρησης, τηρώντας την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς. Η πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ενισχύει την ήδη ενεργή πιστοποίηση της Εταιρίας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, την οποία κατέχει από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών της.
 • Από το 1977, δημιουργεί προϊόντα προσανατολισμένα στον πελάτη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων. Εισήγαγε ως κλάδο ασφάλισης στην αγορά την Οδική Βοήθεια το 1987, άνοιξε την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με αίτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εμπορίου το 1988, ανέδειξε την ποιότητα ζωής ως ασφαλιστικό προϊόν, δημιούργησε οφέλη για τους ασφαλισμένους της μέσω του προγράμματος επιστροφής ασφαλίστρων και δωρεάν αγορών Lifecard το 1990 και διευκόλυνε τους ασφαλισμένους της στην πληρωμή των ασφαλίστρων τους σε 12 άτοκες δόσεις με την πρώτη co – branded πιστωτική κάρτα το 2006.

42 χρόνια παρέχει ολοκληρωμένη προστασία δημιουργώντας και προσφέροντας προγράμματα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που την εμπιστεύονται. Προγράμματα και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες για την Προστασία Εισοδήματος, Οικογένειας, Περιουσίας και Ποιότητας Ζωής.

Εννέα επιχειρησιακοί στόχοι
Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2019 έχει θέσει μια σειρά από επιχειρησιακούς στόχους όπως:

 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας σύμφωνα με το νέο περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ.
 • Άμεση εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), του κανονισμού για την προ συμβατική ενημέρωση στα επενδυτικά προϊόντα (PRIIP’s) και του κανονισμού για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 • Προετοιμασία και ανάλυση αποκλίσεων για τα νέο Δ.Π.Χ.Α. 17/9 με εφαρμογή την 01/01/2022.
 • Εξεύρεση νέων καναλιών διανομής.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού / Δικτύου Πωλήσεων στις νέες οδηγίες / νομοθεσία.
 • Εύρεση και διαχείριση ταλέντων.
 • Βελτίωση της Ρευστότητας και της Καθαρής Θέσης.
 • Ανάπτυξη νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών.

Τέσσερα πεδία δράσης
Αναφορικά με τις εξελίξεις για την Ασφαλιστική Αγορά του 2019, αναφέρουμε τα εξής:

 • Στον Κλάδο Περιουσίας, η πρόταση της αγοράς για τη θέσπιση ομαδικών πακέτων κάλυψης έναντι σεισμού δεν έχει βρει ανταπόκριση, ίσως γιατί το ακίνητο στη χώρα μας είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο και τυχόν τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί από μέρους των πολιτών ως ένα επιπλέον «χαράτσι».
 • Στον Κλάδο Ζωής, συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη για την υλοποίηση του συστήματος των τριών πυλώνων όπου ο πρώτος αφορά στην κοινωνική ασφάλιση με τον σημερινό της ρόλο, ο δεύτερος αναφέρεται στα Επαγγελματικά Ταμεία ως υποχρεωτικός, είτε μέσω κρατικών είτε μέσω ιδιωτικών φορέων, και ο τρίτος αφορά στην Ιδιωτική Ασφάλιση με την ενδυνάμωσή του μέσω των φορολογικών κινήτρων που υπήρχαν στο παρελθόν και αποσύρθηκαν.
 • Στον Κλάδο Υγείας έχει προταθεί η σύμπραξη των Ασφαλιστικών με το δημόσιο σύστημα υγείας, γεγονός όμως το οποίο δεν έχει προχωρήσει, παράλληλα με τη θέσπιση επίσης φορολογικών κινήτρων.
 • Στον Κλάδο Αυτοκινήτων, θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η συνέχιση των διασταυρώσεων με αποτέλεσμα