Skip to main content

Ευέλικτες επενδυτικές επιλογές από την ασφαλιστική αγορά

Η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, μετά από 50 μήνες, συνδέεται άμεσα με την ολοένα και αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών, σε θέματα δημιουργίας και διαχείρισης κεφαλαίου.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked (UL), τα οποία συνδυάζουν επένδυση κεφαλαίου με ασφαλιστικές καλύψεις, αποτελούν μια από τις πλέον ευέλικτες και προσιτές λύσεις, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Τα προϊόντα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, ακόμη και με ένα χαμηλό εφάπαξ κεφάλαιο ή με χαμηλού ύψους μηνιαίες καταβολές, να διαμορφώσει ένα ευέλικτο και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο, αξιοποιώντας τα χρήματα που αποταμιεύει ή έχει ήδη συγκεντρώσει. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η μείωση του κινδύνου της επένδυσης, μέσα από τη διασπορά των χρημάτων σε διαφορετικές κατηγορίες αξιών, όπως μετοχές, ομόλογα και χρηματικά διαθέσιμα, τόσο της ελληνικής όσο και των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα προϊόντα Unit Linked είναι το πρόγραμμα CapitaLink της MetLife. Με το πρόγραμμα αυτό, μπορεί κανείς να επενδύσει στις παγκόσμιες αγορές, με ένα ελάχιστο κεφάλαιο 3.000 ευρώ, επιλέγοντας ανάμεσα από ένα πλήθος κατηγοριών επένδυσης και με ένα μεγάλο εύρος διασποράς του κεφαλαίου σε αγορές, φορείς διαχείρισης ή νομίσματα.

Τα προϊόντα Unit Linked είναι ιδανικά κυρίως για τους μικρούς και μεσαίους επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο που μέχρι σήμερα είχαν σε απλά αποταμιευτικά προϊόντα χαμηλής απόδοσης, ή ακόμα και στο σπίτι τους – σε μετρητά. Τώρα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μια ευέλικτη επενδυτική τοποθέτηση, καθορίζοντας οι ίδιοι τις βασικές παραμέτρους της επένδυσής τους, ανάλογα με τα σχέδια και τους στόχους τους.

Η άρση των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων είναι αναμενόμενο να αυξήσει την προσφορά επενδυτικών προϊόντων στην αγορά. Γι’ αυτό και οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην αναζήτησή τους, ώστε να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στο επενδυτικό τους προφίλ. Σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι η αξιοπιστία της εταιρείας, η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της, η συνέπεια και διαφάνεια στην εταιρική της διακυβέρνηση, αλλά και τα αποτελέσματα που παρουσιάζει σε ένα εύρος τουλάχιστον δεκαετίας. Εξίσου απαραίτητο είναι να εξετάζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας αυτός για την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων εταιριών διαχείρισης. Γιατί τα στοιχεία αυτά είναι που διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνετή διαχείριση των κεφαλαίων και την άμβλυνση των κινδύνων που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

Η MetLife, με εμπειρία 150 χρόνων σε όλο τον κόσμο και περισσότερα από 50 χρόνια στην Ελλάδα, προσφέρει στους πελάτες της αξιόπιστα  επενδυτικά προγράμματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να επενδύσουν στα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια του κόσμου και σε ένα δίκτυο που περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως η BlackRock, η Vanguard, η Schroders, η Lyxor, η JP Morgan, η Pimco, η Templeton, η Legg Mason, η Fidelity, κ.ά.

Η άρση των capital controls παρέχει τώρα τη δυνατότητα στους επενδυτές να απελευθερώσουν τα χρήματά τους. Τα προϊόντα Unit Linked, με την εγγύηση αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιριών, όπως η MetLife αποτελούν μια έξυπνη επιλογή. 

Πραγματοποιώντας τα μελλοντικά μας όνειρα

Για όσους θέλουν να δώσουν αξία στις αποταμιεύσεις τους, η MetLife προτείνει, επίσης, το πρόγραμμα FX Link, το οποίο παρέχει εγγυημένη απόδοση σε δολάριο ΗΠΑ, στο κεφάλαιο που επιθυμεί ο επενδυτής.

Με το FX Link ο επενδυτής γνωρίζει εξ αρχής την εγγυημένη απόδοση και το εγγυημένο ποσό που θα λάβει στη λήξη του προγράμματος, ενώ παράλληλα δικαιούται από τον πρώτο χρόνο και το προϊόν της υπεραπόδοσης, δηλαδή μιας πιθανής επιπλέον απόδοσης στο κεφάλαιό του, στην περίπτωση που αυτή είναι υψηλότερη από την εγγυημένη.

Το ποσό της επένδυσης, το οποίο ξεκινά από 20.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς άλλες καταβολές ή υποχρεώσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 έτη, ενώ ο επενδυτής έχει το δικαίωμα εξαγοράς ή ρευστοποίησης του κεφαλαίου του οποιαδήποτε στιγμή. Το κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί κατά τη λήξη του προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε με τη μορφή μηνιαίου εισοδήματος.

Επιπλέον, η τοποθέτηση των χρημάτων σε δολάριο επιτυγχάνει διαφοροποίηση της επένδυσης. Το δολάριο ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα παγκοσμίως, το οποίο οι αγορές κρίνουν διαχρονικά ως αξιόπιστο και σταθερό απόθεμα αξίας.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το FX Link παρέχει τη δυνατότητα στον επενδυτή να έχει από σήμερα εικόνα για το κεφάλαιο που θα έχει στη διάθεσή του κατά τη λήξη του προγράμματος. Είναι επίσης ιδανικό, για όλους όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους, για να υλοποιήσουν μελλοντικά σχέδια, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών, η έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής, αλλά και η εξασφάλιση του βιοτικού τους επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα FX Link με την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της MetLife, οι επενδυτές μπορούν να γνωρίζουν από τώρα ότι τα χρήματα που έχουν με κόπο αποταμιεύσει θα πιάσουν τόπο τη στιγμή που θα τα χρειαστούν.