Skip to main content

Οι «τεχνολογικοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές» στην πρώτη γραμμή της ιδιωτικής ασφάλισης

Του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου*

Μετά από πολλά χρόνια διαρκών μεταρρυθμίσεων, μεταβολών και σημαντικότατων αλλαγών στη δομή άσκησης του επαγγέλματος, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ από το παρελθόν της και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μεγάλη πρόκληση.

Αυτή είναι η μετάβασή της με νέα χαρακτηριστικά στο μέλλον, κάτι το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα του ασφαλιστικού γραφείου και των επαγγελματιών.

Ήδη λόγω της τεχνολογίας και όλων των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες, το επάγγελμα έχει υποστηριχθεί στη μεγάλη πρόοδο που έχει καταγράψει, καθώς εξυπηρετείται και στηρίζεται μέσα από ιντερνετικά «εργαλεία».

Συνεπακόλουθο της εξέλιξης έως σήμερα, να έχει ο επαγγελματίας πολλαπλά αναβαθμιστεί, να χρειάζεται υψηλό επίπεδο διαχείρισης και διαρκή επικαιροποίηση γνώσεων, επιμόρφωση και φυσικά δεξιότητες.

Σε αυτές, όλες, τις αναγκαίες παραμέτρους που στηρίζουν τη μετάβαση του κλάδου στο σύγχρονο status λειτουργίας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι αρωγός.

Πρωτοστατεί, λαμβάνει πρωτοβουλίες και ως αποδέκτης των μηνυμάτων του κλάδου, όπως μεταφέρονται από τα Σωματεία, συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις. Στηρίζει την επιμόρφωση, ενισχύει την αξιοποίηση τεχνολογίας, και επιδιώκει να συντελέσει στην πρόοδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την ενίσχυση των επαγγελματιών και την κινητροδότησή τους για να εκσυγχρονιστούν. Μάλιστα, τελευταία μεγάλη εξέλιξη, την οποία υποστήριξε το ΕΕΑ, είναι η έρευνα που προσδιορίζει σειρά βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τον κλάδο, τα οποία και θα αποτελέσουν τη βάση για νέες προσεγγίσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τη στοχευμένη ανάπτυξή του.

Η πορεία που θα ακολουθήσει στο μέλλον η ασφαλιστική διαμεσολάβηση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από το παρελθόν και να περιέχει τα στοιχεία που απαιτεί η εποχή και η σύγχρονη αγορά. Δηλαδή, ταχύτητα, επάρκεια, αμεσότητα εξυπηρέτησης και φυσικά ευελιξία στην παροχή ενημέρωσης των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση.

Είναι ευνόητο ότι αυτά μπορούν να επιτευχθούν και να υποστηριχθούν μόνο με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο κλάδος, όπως και πολλοί άλλοι στην αγορά, καλείται εκ των πραγμάτων και των συνθηκών που επικρατούν να ακολουθήσει έναν νέο δρόμο βάσει των μεταβολών που έχουν επέλθει, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την τεχνολογία.

Είναι κοινή διαπίστωση, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για να εμπεδωθεί από όλους, ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι άρρηκτα δεμένη με την τεχνολογία και αυτό δεν συνέβη αιφνιδίως.

Η τεχνολογία ως τομέας επηρεάζει και καθορίζει οικονομικές, επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές εξελίξεις. Όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό τόσο με μεγαλύτερη ακρίβεια θα πορευθούμε στο μέλλον.

Πρέπει να αποκτήσουν, όσο περισσότερο μπορούν, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τα εφόδια, τα «εργαλεία», τα «όπλα» που απαιτούνται για τη συνέχεια.

Το μήνυμα που εκπέμπει η εποχή είναι ξεκάθαρο. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και πρέπει οι επαγγελματίες να την ακολουθήσουν για να είναι επίκαιροι, ωφέλιμοι στους εαυτούς τους και τους ασφαλισμένους.

Η επιρροή που έχει η τεχνολογία και γενικότερα η ψηφιοποίηση στην ιδιωτική ασφάλιση, είναι ισχυρότατη. Και ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πρέπει να σπεύσει, να κινηθεί ακόμη γρηγορότερα από ό,τι σήμερα στην προσαρμογή του.

Και στο ΕΕΑ με τη θεσμική του οντότητα το έχουμε αποδεχθεί, το έχουμε ενστερνιστεί και προχωράμε με βάση αυτό. Δεν λέμε ούτε υποδεικνύουμε κάτι το οποίο προσεγγίζουμε θεωρητικά. Αντίθετα πιστεύω τόσο σε αυτό που αν δει οποιοσδήποτε  τη σημερινή παρουσία και «εικόνα» του Επιμελητηρίου θα κατανοήσει την αξιοποίησή της και την αξία της. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, μπορούν να γίνουν. Μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης εργασιών, αποφεύχθηκαν οι καθυστερήσεις, επιτεύχθηκε πλήρης εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.  

Αυτές οι συνθήκες που δοκιμάσαμε και διαπιστώσαμε τα οφέλη τους πρέπει να περάσουν σε όλους τους κλάδους της αγοράς και φυσικά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση η οποία έχει προχωρήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, όμως δεν αρκεί.

Οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξελίσσονται σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επιζητούν οι συνεργάτες τους να ακολουθούν τη ραγδαία μεταβολή που επέρχεται στο ασφαλιστικό προϊόν.

Οι επενδύσεις όλων εταιρειών και συνεργατών στην ψηφιοποίηση πρέπει να είναι συντονισμένη και ομοίως αναπτυσσόμενη.

Η ψηφιακή πρόοδος της ιδιωτικής ασφάλισης συνεχίζεται εντονότερα και το ΕΕΑ είναι έτοιμο να στηρίζει τα μέλη του και ευρύτερα τον κόσμο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε αυτό.

Εάν επιχειρήσουμε αναδρομή στο παρελθόν και στο πώς ήταν η εργασία ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σίγουρα ούτε στο ελάχιστο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σύγκριση και να βρούμε στοιχεία που να λέμε ότι στο παρελθόν γινόταν κάτι πιο γρήγορα, ή πιο αποτελεσματικά, ή με λιγότερο κόπο.

Αντίθετα, σήμερα διαπιστώνουμε ότι επιτεύχθηκε μια αποτελεσματικότητα η οποία δίνει υπεραξία και στο επάγγελμα και στο ασφαλιστικό προϊόν και στον επαγγελματία.

Επήλθε ποιοτική αναβάθμιση, ξεπεράστηκαν υποψίες και ανησυχίες του παρελθόντος όταν τα χαρτιά μονοπωλούσαν την ασφαλιστική πράξη. Τώρα είναι όλα πιο σίγουρα, πιο διαφανή και δεν χωρούν αμφιβολίες.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση απολαμβάνουν σήμερα την πρώτη εποχή της ψηφιοποίησης. Όμως, όπως επισήμανα πρωτύτερα, δεν είναι αρκετό.

Η εξέλιξη του κλάδου στην τεχνολογική εποχή έχει τεράστια δυναμική και δεν ανακόπτεται. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επιτελώντας ένα κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία και στην οικονομία, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί. Να προσαρμόζονται διαρκώς στις τεχνολογικές εξελίξεις. Να εξοικειωθούν όλοι με αυτά που ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα ώστε να είναι προετοιμασμένοι να δεχθούν την ακόμη μεγαλύτερη εισβολή της τεχνολογία στο επάγγελμα. Είναι ξεκάθαρο από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την παγκόσμια κοινότητα, ότι το προϊόν της ιδιωτικής ασφάλισης, τα ασφαλιστικά συμβόλαια θα περάσουν σε ακόμη υψηλότερες τεχνολογικές απαιτήσεις. Και θα χρειαστεί οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που τα χειρίζονται να έχουν μυηθεί στην τεχνολογική επανάσταση που βιώνει η αγορά.

Όταν όλα γίνονται πια από το κινητό μας τηλέφωνο ή το τάμπλετ, ή τον υπολογιστή στο γραφείο, είναι παράλογο να προσπαθούμε να παρατείνουμε μία μη βιώσιμη κατάσταση.

Οι καθυστερήσεις είναι ανώφελες.

Την καθημερινότητα της ασφαλιστικής αγοράς διαπερνούν απαιτήσεις που εστιάζουν σε microinsurance σε on demand ασφαλίσεις, σε αξιοποίηση drones, robots, data. Και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό σε αυτά και οι «πρώτοι» που ακολούθησαν σήμερα έχουν προβάδισμα.

Θέλουμε να περάσουν και άλλοι αυτό το κατώφλι. Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερο για την ενδυνάμωση του κλάδου. Η είσοδος των αυτοματισμών θα συνεχίσει χωρίς τέλος. Η τεχνητή νοημοσύνη εδραιώνεται στην ιδιωτική ασφάλιση ως παράλληλη λειτουργία με την τεχνολογία που έχει για τα καλά εισαχθεί στον τομέα. Οι περίφημοι insurtech εισχωρούν σε πιο πολύπλοκες μορφές ασφάλισης.

Οι εξελίξεις που έρχονται και αφορούν την τεχνολογία είναι πολλές. Βλέπουμε και τις ηλεκτρονικές αγορές να κερδίζουν έδαφος και τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι στο μέλλον θα αγοράζουν σημαντικό μέρος των προϊόντων ηλεκτρονικά. Ήδη, στο ΕΕΑ προσκαλέσαμε τα μέλη μας να εισαχθούν στην ιδέα και να λετουργήσουν-εγκαταστήσουν και να εξοικειωθούν και με τη διαδικασία του e-shop.  

Όσα έπονται είναι πολλά και η τεχνολογία θα εμφανίζει άλματα και θα εισέρχεται παντού στην καθημερινότητα. Είναι χρέος του καθενός ατομικά και των θεσμικών φορέων ή των συλλογικών οργάνων να επικοινωνήσουν την τάση αυτή και να συμβάλουν στη μετάβαση των μελών τους.

Η εξέλιξη μας καλεί να πορευτούμε σε νέους δρόμους. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση όπως και οι άλλοι συντελεστές της οικονομικής δομής κάθε κράτους θα ενταχθούν σε αυτή τη νέα λογική. Διαφορετικός δρόμος δεν υπάρχει ούτε εναλλακτική επιλογή.

Αυτή είναι η ανάπτυξη, η πρόοδος. Και όποιος δεν ακολουθήσει θα βρεθεί εκτός αγοράς.

Εμείς ως Επιμελητήριο και εγώ προσωπικά, ως πρόεδρός του και επαγγελματίας που ανήκω σε αυτό τον κλάδο, θα συμβάλω τα μέγιστα για να μετεξελιχθεί ο επαγγελματίας του κλάδου μας σε «τεχνολογικό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή», ο οποίος με την υπόστασή του και το πλεονέκτημα της συμβουλής θα μπορεί με όχημα της τεχνολογία να στέκεται στην πρώτη γραμμή των δικτύων, και να ξεχωρίζει με την παρουσία του.