Skip to main content

Χτίζουμε εμπιστοσύνη στο αύριο

Του Andrea Misticoni*

Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ίδιος μετά τον εκτεταμένο, παγκόσμιο και ριζικό αντίκτυπο του Covid-19 – και είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε για αυτό.

Προτιμότερο να διαμορφώνουμε το μέλλον αντί να το προβλέπουμε μόνο

Όλοι γνωρίζουμε σήμερα την ακραία ευθραυστότητα των κοινωνιών μας, των πολιτισμών μας και, πολύ απλά, της ζωής μας. Αυτή η ευπάθεια μεταφράζεται και στον επιχειρηματικό κόσμο: οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες και λειτουργούν σε διάφορους τομείς δεν έχουν μεγαλύτερη προστασία από τις μικρές και τοπικές επιχειρήσεις. Το σοκ θα ενισχύσει την ανάγκη να προβλέπουμε καλύτερα το μέλλον και να σχεδιάσουμε τέτοια σενάρια που πριν από μερικούς μήνες ήταν αδιανόητα.

Οι εταιρείες θα πρέπει να μεταλλαχθούν για να προσφέρουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο ικανό να προσαρμοστεί γρήγορα ή να αντέξει σε περαιτέρω πανδημικά σοκ. Στην Euler Hermes θα επικεντρωθούμε στη βασική αποστολή μας: να δημιουργήσουμε ασφάλεια στο εμπόριο και να υπηρετήσουμε την κοινωνία μας, όπου θα διευκολύνουμε την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, αμέσως μετά την κρίση και θα καινοτομήσουμε τολμηρά χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό μας αγαθό – τα δεδομένα.

Με βάση τα τελευταία ευρήματα της οικονομικής έρευνας των Euler Hermes και Allianz, αναμένουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα συρρικνωθεί με -13%, ενώ η αφερεγγυότητα θα αυξηθεί με +31% έως το τέλος του 2021. Αυτό αναπόφευκτα φέρνει μαζί του μια σημαντική αύξηση των καθυστερημένων πληρωμών και πρόσθετους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες λόγω απλήρωτων τιμολογίων.

Ο ρόλος της ασφάλισης πιστώσεων

Μέσω των υπηρεσιών που παρέχει, η Euler Hermes έχει δημιουργήσει μια προστατευτική ασπίδα έναντι αυτών των κινδύνων βάσει τριών πυλώνων. Ο πρώτος είναι η διαχείριση κινδύνου – η Euler Hermes προωθεί τη συνετή διαχείριση κινδύνου παρέχοντας στους πελάτες της τακτικές συμβουλές σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εκ φύσεως δυναμικός και τα επίπεδα κινδύνου διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες. Λόγω της τρέχουσας κρίσης, ορισμένοι αγοραστές ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα κινδύνου μη πληρωμής και επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ως απάντηση, η Euler Hermes μπορεί να προσαρμόσει τις αξιολογήσεις κινδύνου αυτών των αγοραστών. Αυτό στοχεύει πρωτίστως στο να προστατεύσει τους πελάτες από τον επικείμενο και προβλέψιμο κίνδυνο μη πληρωμής. Ο δεύτερος πυλώνας προστασίας είναι η αποζημίωση έναντι ζημιών – όταν οι πελάτες συναλλάσσονται εντός των πιστωτικών ορίων που ορίζονται βάσει της σύμβασή τους, όλες οι συναλλαγές επωφελούνται από την ασφάλεια που παρέχει η Euler Hermes. Ο τρίτος πυλώνας είναι η είσπραξη απαιτήσεων. Στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας πληρωμής, η Euler Hermes θα βοηθήσει τους πελάτες της -μέσω του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας- να εισπράξουν το χρέος είτε φιλικά είτε μέσω νομικών ενεργειών.

Είμαστε πλήρως κινητοποιημένοι για να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους. Η Euler Hermes μια επιχείρηση ενός αιώνα- έχει ξεπεράσει πολλές κρίσεις, είναι έτοιμη να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και παραμένει λειτουργικά σταθερή. Το ταξίδι μετασχηματισμού μας θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας τους πελάτες μας. Όλοι έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, βήμα – βήμα, εισάγοντας νέα εργαλεία στις διαδικασίες και υιοθετώντας νέες ψηφιακές στρατηγικές που απλοποιούν τη διαχείριση των προϊόντων και των υπηρεσιών.