Skip to main content

H τεχνολογία αλλάζει τη μορφή του ανταγωνισμού στις ασφάλειες

Της Λέττας Καλαμαρά
[email protected]

Oι ασφαλιστικές εταιρείες 10 χρόνια τώρα, όσο δηλαδή διαρκεί η μεγάλη οικονομική κρίση στη χώρα, τοποθετούνται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα αλλάζουν οι συνθήκες και το πλαίσιο προώθησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο ανταγωνισμός να αποκτά και διεθνή χαρακτηριστικά. Πρόσφατα, η Moody’s αξιολόγησε τις τράπεζες και μαζί και όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες για τις επερχόμενες τεχνολογικές αλλαγές που μπορεί να μεταβάλουν ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα όσα λέει η Moody’s σε αυτήν της την έκθεση, οι μεγάλες tech εταιρείες (Alphabet, Apple) αλλά και οι μεγάλες πλατφόρμες τύπου Amazon, Alibaba κ.λπ. έχουν δημιουργήσει τέτοια οικονομικά, ψηφιακά οικοσυστήματα, που θα μπορούν σύντομα να ανταγωνίζονται ευθέως όλους τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους τομείς της λιανικής τραπεζικής και όχι μόνον.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, λοιπόν, οι παραπάνω εξελίξεις φέρνουν προ των πυλών έναν κίνδυνο αντιληπτό σε όλους: Αυτά τα ψηφιακά οικοσυστήματα να αποσπάσουν σημαντικά μερίδια αγοράς, τα οποία πλέον θα ελέγχονται από μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας. Αποκτά, κατά συνέπεια, μικρότερη σημασία το επίπεδο των υπηρεσιών και μεγαλύτερη σημασία ο τρόπος με τον οποίον οι υπηρεσίες θα προσφέρονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Η επιλογή μιας δεξαμενής πελατών με κοινά χαρακτηριστικά που θα γίνεται δέκτης μέσω των FinTech πλατφορμών προϊόντων κυρίως οικονομικών και εύκολων στη χρήση, αναπροσανατολίζει και τον τρόπο με τον οποίον οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λειτουργούν και να δρουν.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, δεδομένης της μεγάλης βάσης χρηστών τους, της αδιάλειπτης σχέσης που έχουν οι χρήστες με τις υπηρεσίες τους, της μακροπρόθεσμης εστίασης στους στόχους τους και των σημαντικών κεφαλαιουχικών πόρων.

Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας είναι οι πύλες προς έναν εντεινόμενα ψηφιακό κόσμο και η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής θα αποτελέσει πιθανώς μέρος των αναπτυσσόμενων ψηφιακών οικοσυστημάτων τους. Σε αυτόν τον νέο κόσμο, η εμπειρία των χρηστών καθίσταται ο πρωταρχικός παράγοντας για τη διατήρηση και την απόκτηση νέων πελατών. Η συλλογή οικονομικών δεδομένων που γίνεται με γοργούς ρυθμούς από τις τεχνολογικές εταιρείες, λειτουργεί για τις ίδιες ως ανταγωνιστικό ατού.

Παρά την ανησυχία για τη χρήση των συγκεκριμένων πλατφορμών από τον καταναλωτή, είναι φανερό πως η σχέση που ο τελευταίος έχει αναπτύξει με το διαδίκτυο καθίσταται κατά πολύ ισχυρότερη της ανησυχίας.

Το λογισμικό είναι αυτό που έχει τη δύναμη να αλλάξει ριζικά και να αναμορφώσει τις περισσότερες παραδοσιακές βιομηχανίες, τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Ασφαλιστικές και τεχνολογία

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή δεν έχουν και πολλά περιθώρια: Θα πρέπει να συνδυάσουν την τεχνολογική τους ανάπτυξη με μια αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών, που δεν θα βρουν οι πελάτες στις τεχνολογικές πλατφόρμες. 

Μολονότι αυτός είναι ο ρους των πραγμάτων, έρευνα της PWC καταγράφει πως οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν με σχετικό σκεπτικισμό το όλο θέμα, ωστόσο αντιλαμβάνονται την ανάγκη της πραγματοποίησης επενδύσεων σε τεχνολογία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες υποδέχονται το InsurTech µε αγώνα δρόµου, καθώς το 86% των εταιρειών θεωρεί πιθανή την απώλεια εσόδων.

Το 56% των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσµίως, που συµµετείχαν σε έρευνα της PwC, εκτιµά ότι σχεδόν 20% των εσόδων του κινδυνεύει από το InsurTech. Ένα επιπλέον 20% των ασφαλιστικών εταιρειών θεωρεί ότι το ποσοστό των εσόδων του που βρίσκονται σε κίνδυνο µπορεί να φτάσει το 40%, ενώ 10% των ερωτηθέντων εκτιµά ότι αυτό το ποσοστό µπορεί να ξεπεράσει το 40%. Περισσότερες από τις µισές ασφαλιστικές εταιρείες (58%) σχεδιάζουν να επενδύσουν στην τεχνολογία για φορητές συσκευές μέσα στο 2018.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της PwC, που διενεργήθηκε πέρυσι, οι αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο επιταχύνονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο εξωτερικές λύσεις για να ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές προκλήσεις και ευκαιρίες. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πιο δραστήριες, σε σχέση µε άλλες εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, στην ανταπόκριση στις προκλήσεις υψηλής τεχνολογίας και ως εκ τούτου συνεργάζονται σε µεγάλο βαθµό µε φορείς και εταιρείες καινοτοµίας.

Η PwC διαπιστώνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται το InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες τον τελευταίο χρόνο. Παρότι οι εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανή απώλεια εσόδων από τους νέους παίκτες, πλέον αντιλαµβάνονται και αποδέχονται τα οφέλη που µπορούν να φέρουν το InsurTech στον παραδοσιακό ασφαλιστικό κλάδο.

Καινοτομία και κίνδυνος

Παρόλο που περισσότερες από οκτώ στις δέκα (86%) ασφαλιστικές εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνα της PwC ανησυχούν ότι τα έσοδά τους απειλούνται από τους παίκτες InsurTech, πολλές ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και περισσότερες από τις μισές (52%) δηλώνουν ότι η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Ο κλάδος αντιλαμβάνεται όλο και καλύτερα τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες. 

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα data analytics οδηγούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα για τον πελάτη. Το 94% των ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνει ότι η καλύτερη ανάλυση των κινδύνων είναι η σημαντικότερή τάση σε επίπεδο καινοτομίας. Τα data analytics θα απορροφήσουν το µεγαλύτερο ποσοστό των τεχνολογικών επενδύσεων τον επόµενο χρόνο (2018), µε το 84% των εταιρειών να σχεδιάζει επενδύσεις στον τοµέα αυτό.

Όσον αφορά τη συνεργασία τους µε εταιρείες καινοτομίας (startups) ο μεγαλύτερος προβληματισμός για το 63% των ασφαλιστικών εταιρειών πηγάζει από την ανάγκη συµµόρφωσης µε το νομοθετικό πλαίσιο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ασφαλιστικός κλάδος αναζητά τρόπους για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δέσμευση και καλύτερη επαφή από τους πελάτες, προσφέροντάς τους προϊόντα που θέλουν και χρειάζονται πραγματικά. 

Σύμφωνα µε την έρευνα, μέσα από τη συνεργασία τους µε καινοτόμες επιχειρήσεις InsurTech οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν µε καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να κατανοούν καλύτερα τους πελάτες τους και να επεκταθούν σε νέους τοµείς της κοινωνίας.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι ο µετασχηµατισµός προς ένα πιο προληπτικό μοντέλο (π.χ. υποστηρίζοντας τους πελάτες να αποφύγουν κάποιο ατύχημα, ασθένεια ή άλλο ασφαλιστικό γεγονός) καθώς και η παροχή ασφαλιστικών καλύψεων κατά παραγγελία (pay-as-you-go).