Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
  • 15:50
    Έλεγχος drones μέσω σώματος

    Έλεγχος drones μέσω σώματος

    Τα περισσότερα interfaces ελέγχου drones λειτουργούν μέσω joysticks, τηλεχειριστηρίων και smartphones, ενώ απαιτούν δεξιότητες οι οποίες αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης και εξάσκησης. Ερευνητές του Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »