Αποκρατικοποιήσεις

    Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
  • 13:49
    Ιδιωτικοποιήσεις λιμένων με υποπαραχωρήσεις

    Ιδιωτικοποιήσεις λιμένων με υποπαραχωρήσεις

    Με τη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων σε εταιρείες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας, θα γίνονται από εδώ και ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »