Επιλογές Σύνταξης

    Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016
  • 13:17
    Ο πιο κακός μαθητής;

    Ο πιο κακός μαθητής;

    Ανακοινώθηκαν από τον ΟΟΣΑ τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης PISA, που διεξήχθη σε 540.000 μαθητές από 72 χώρες. Το δείγμα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »