Εκπομπές Ρύπων

    Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017
  • 13:11
    Κίνα: Πρόστιμα σε 80.000 εργοστάσια

    Κίνα: Πρόστιμα σε 80.000 εργοστάσια

    Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κίνας έχουν επιβάλλει πρόστιμα, κλείσει προσωρινά ή επιπλήξει αξιωματούχους σε πάνω από 80.000 εργοστάσια ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Δημοφιλή